30 đề thi thử đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 8)

  • 208396 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

* Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn C                                 Đọc là âm [a: ], còn lại đọc là âm [æ].


Câu 2:

* Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn B                                 Đọc là âm [dʒ], còn lại đọc là âm [g].


Câu 3:

* Mark the letter A, B, C, or D on you answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn C                                 Trọng âm nhấn âm sổ 2, còn lại nhấn âm số 1.

A. /' dʒʌs.tis/                B. /'sɜ:.vei/                 C. /kæm'pein/           D. /'nɒl.idʒ/

4 A                               Trọng âm nhấn âm số 1, còn lại nhấn âm số 2.

A./'trɒp.i.kəl/          B. /kə'mɜ:.ʃəl /         C./mi'stiə.ri.əs/         D./di'za:.strəs 


Câu 4:

* Mark the letter A, B, C, or D on you answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn A                                 Trọng âm nhấn âm số 1, còn lại nhấn âm số 2.

A./'trɒp.i.kəl/                B. /kə'mɜ:.ʃəl /            C./mi'stiə.ri.əs/         D./di'za:.strəs /


Câu 5:

* Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

 To all intents and_________, we are already confronting the challenges of the future.

Xem đáp án

Chọn A                                 Câu đề bài: Trong tất cả các cách quan trọng nhất, chúng ta đã đang đối mặt với những thách thức của tương lai.

To all intents and purposes. in all the most important ways: trong tất cả các cách quan trọng nhất.

—» Đáp án A

Các đáp án còn lại:

B. view (n.): quan điểm;

C. plan (n.): dự định, kế hoạch;

D. aim (n.): mục tiêu.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

22%

7%

4%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Ngọc Hoài

2 năm trước

Thắng Phan

1 năm trước

Bùi Hậu

1 năm trước

Ngọc Trâm

H

1 năm trước

Hồng Nhung

T

1 năm trước

Trinh Gia Minh

dc

1 năm trước

trần tuấn tú

ok

1 năm trước

Thuỳ Dung

1 năm trước

Đỗ Tấn Phát

1 năm trước

Ebe Ling cutee

K

11 tháng trước

Karry Nguyen

k

9 tháng trước

khânthu le

N

8 tháng trước

Nguyên Phúc

8 tháng trước

Thái My

5 tháng trước

Minh Nhật

T

4 tháng trước

Thông Nguyen

4 tháng trước

Linh

L

4 tháng trước

Lê Đình Tuấn

T

4 tháng trước

Trâu Cái

N

4 tháng trước

Nguyen Minh

3 tháng trước

Ngân

L

3 tháng trước

Lê Nguyễn Thanh Lâm

B

2 tháng trước

Bùi Khánh Huyền

L

2 tháng trước

Lê Thị Quỳnh Như

N

2 tháng trước

Nguyễn Tuệ Anh

Có mấy câu đề không giống giải thích/bị trùng. Nhưng kiến thức cung cấp rất ổn áp nha
N

1 tháng trước

Nguyen Duong Xuan

đề sai nhiều quá á
D

1 tháng trước

DGLocSon

sai nhiều câu

Bình luận


Bình luận