Câu hỏi:

19/05/2022 11

Nhung made too _______ mistakes in her writing.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ loại

Giải chi tiết:

electricity (n): điện

electrify (v): truyền điện

electric (a): điện tử

electrically (adv): thuộc về điện

Sau động từ “save” ta cần một danh từ làm tân ngữ.

Tạm dịch: Bạn nên tắt đèn trước khi đi ra ngoài để tiết kiệm điện.

Chọn A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

You should turn off the lights before going out to save ______.

Xem đáp án » 19/05/2022 74

Câu 2:

People believed that Jane failed the test because of her laziness.

Xem đáp án » 19/05/2022 52

Câu 3:

As regards sport and leisure activities, our two countries appear to have little in common.

Xem đáp án » 19/05/2022 44

Câu 4:

“Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim ríu rít. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ: hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi, hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh, tất cả đều long lánh, lung linh trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen,… đàn đàn lũ lũ bay đi bay về, lượn lên lượn xuống. Chúng gọi nhau, trò chuyện, trêu ghẹo và tranh cãi nhau, ồn mà vui không thể tưởng được. Ngày hội mùa xuân đấy”.

(Vũ Tú Nam)

Nhận xét về kiểu văn bản của đoạn văn trên:

Xem đáp án » 19/05/2022 42

Câu 5:

Which of the following is the phrase lion’s share in paragraph 2 closest in meaning to?

Xem đáp án » 19/05/2022 42

Câu 6:

Which of the following best restates each of the given sentences?

“Why don’t you talk to her face-to-face?” asked Bill.

Xem đáp án » 19/05/2022 41

Câu 7:

“Qua cửa Đại Than, ngược bến Đông Triều/ Đến sông Bạch Đằng, thuyền bơi một chiều/ Bát ngát song kình muôn dặm/ Thướt tha đuôi trĩ một màu” (Trương Hán Siêu)

Đoạn thơ trên được viết theo thể loại nào?

Xem đáp án » 19/05/2022 36

Bình luận


Bình luận