Câu hỏi:

19/05/2022 27

I’ve given talks so many times that now I just make up them as I go along.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cụm động từ

Giải chi tiết:

make sth up: tạo ra cái gì, nghĩ về cái gì

Sửa: make up them => make them up

Tạm dịch: Tôi đã diễn thuyết quá nhiều lần đến mức bây giờ tôi chỉ cần nghĩ về chúng trước khi tôi trình bày là đủ rồi.

Chọn B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

You should turn off the lights before going out to save ______.

Xem đáp án » 19/05/2022 95

Câu 2:

People believed that Jane failed the test because of her laziness.

Xem đáp án » 19/05/2022 56

Câu 3:

Which of the following best restates each of the given sentences?

“Why don’t you talk to her face-to-face?” asked Bill.

Xem đáp án » 19/05/2022 52

Câu 4:

As regards sport and leisure activities, our two countries appear to have little in common.

Xem đáp án » 19/05/2022 46

Câu 5:

Which of the following is the phrase lion’s share in paragraph 2 closest in meaning to?

Xem đáp án » 19/05/2022 45

Câu 6:

“Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim ríu rít. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ: hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi, hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh, tất cả đều long lánh, lung linh trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen,… đàn đàn lũ lũ bay đi bay về, lượn lên lượn xuống. Chúng gọi nhau, trò chuyện, trêu ghẹo và tranh cãi nhau, ồn mà vui không thể tưởng được. Ngày hội mùa xuân đấy”.

(Vũ Tú Nam)

Nhận xét về kiểu văn bản của đoạn văn trên:

Xem đáp án » 19/05/2022 43

Câu 7:

Gone with the wind written after Margaret Mitchell quit her job as a reporter because of an ankle injury.

Xem đáp án » 19/05/2022 43

Bình luận


Bình luận