Câu hỏi:

19/05/2022 24

Este X mạch hở được tạo ra từ axit no A và etylen glicol. Biết rằng a gam X ở thể hơi chiếm thể tích bằng thể tích của 6,4 gam oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất; Mặt khác, a gam X phản ứng hết với xút tạo ra 32,8 gam muối. Nếu cho 200 gam A phản ứng với 50 gam etylen glicol ta thu được 87,6 gam este. Tên của X và hiệu suất phản ứng tạo X là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đặt công thức của este X là C2H4(OOCR)2;

nC2H4(OOCR)2=nO2=6,432=0,2mol

Phương trình phản ứng:            C2H4OOCR2+2NaOHC2H4OH2+2RCOONa   (1)mol:                       0,2                                                                               0,4   

 

Theo (1) và giả thiết suy ra: MRCOONa=32,80,4=82R+67=82R=15R là CH3.

Phương trình phản ứng tổng hợp este X:           C2H4OH2+2CH3COOHC2H4OOCCH32+2H2O   (2)mol:                0,6                           1,2                                           0,6   

 

 

nC2H4(OH)2 ban đầu=5062=0,806mol;nCH3COOH ban đầu =20060=3,33mol.

Căn cứ vào tỉ lệ mol trên phương trình (2) suy ra axit dư, hiệu suất phản ứng tính theo ancol. Theo (2) số mol ancol phản ứng là 0,6 mol nên hiệu suất phản ứng là

H=0,6.6250.100%=74,4%.

Chọn đáp án A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong công nghiệp, có thể chuyển hóa trực tiếp từ chất bẻo lỏng sang chất béo rắn bằng phản ứng

Xem đáp án » 19/05/2022 79

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 19/05/2022 61

Câu 3:

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế chất lỏng Y từ dung dịch X

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế chất lỏng Y từ dung dịch X   Trong thí nghiệm trên, xảy ra phản ứng hóa học nào sau đây? (ảnh 1)

 

Trong thí nghiệm trên, xảy ra phản ứng hóa học nào sau đây?

Xem đáp án » 19/05/2022 49

Câu 4:

Kim loại X tác dụng với H2SO4 loãng giải phóng khí H2. Mặt khác, oxit của X bị H2 khử thành kim loại ở nhiệt độ cao. X là kim loại nào?

Xem đáp án » 19/05/2022 42

Câu 5:

Propyl axetat có công thức là?

Xem đáp án » 19/05/2022 39

Câu 6:

Cho các chất: stiren, benzen, propilen, axetilen. Số chất làm mất màu nước brom ở nhiệt đồ thường là?

Xem đáp án » 19/05/2022 35

Câu 7:

Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là

Xem đáp án » 19/05/2022 35

Bình luận


Bình luận