Câu hỏi:

24/05/2022 40

Trong những năm 90 của thế kỷ XX, quốc gia nào đã tạo ra 25% giá trị tổng sản phẩm của toàn thế giới?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 45.

Cách giải: Trong những năm 90 của thế kỷ XX, Mĩ đã tạo ra 25% giá trị tổng sản phẩm của toàn thế giới.

Chọn B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một trong những nước Đồng minh có mặt ở Việt Nam trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là

Xem đáp án » 24/05/2022 39

Câu 2:

Trong quá trình hoạt động, Tân Việt Cách mạng cũng chịu ảnh hưởng của tổ chức nào sau đây?

Xem đáp án » 24/05/2022 38

Câu 3:

Một trong những hướng tiến công chủ yếu của bộ đội chủ lực Việt Nam trong Đông - Xuân 1953 – 1954 là

Xem đáp án » 24/05/2022 34

Câu 4:

Ngày 24 -3 - 1975, quân dân miền Nam Việt Nam giành thắng lợi trong chiến dịch nào sau đây?

Xem đáp án » 24/05/2022 31

Câu 5:

Nội dung nào sau đây không phải là khó khăn của kinh tế Nhật Bản trong những năm 1952 – 1973?

Xem đáp án » 24/05/2022 28

Câu 6:

Một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là

Xem đáp án » 24/05/2022 27

Bình luận


Bình luận