Câu hỏi:

24/05/2022 910

Nội dung nào không phải là đặc điểm cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược vào giữa thế kỉ XIX

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Địa điểm đầu tiên thực dân Pháp lựa chọn để tấn công xâm lược Việt Nam vào giữa thế kỉ XIX là

Xem đáp án » 24/05/2022 744

Câu 2:

Ba tỉnh miền Tây Nam Kì vào giữa thế kỉ XIX ở Việt Nam bao gồm các tỉnh

Xem đáp án » 24/05/2022 529

Câu 3:

Người chỉ huy quân dân mặt trận Đà Nẵng - Quảng Nam đánh Pháp trong những năm 1858 - 1859 là ai?  

Xem đáp án » 24/05/2022 525

Câu 4:

Sự kiện nào đánh dấu Việt Nam chính thức trở thành thuộc địa của thực dân Pháp?

Xem đáp án » 24/05/2022 452

Câu 5:

Sau khi chiếm được sáu tỉnh Nam Kì (1867), thực dân Pháp đã

Xem đáp án » 24/05/2022 450

Câu 6:

Xây dựng căn cứ địa kiên cố, dựa vào điều kiện tự nhiên để xây dựng làng chiến đấu là đặc điểm của cuộc khởi nghĩa nào trong phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam ?

Xem đáp án » 24/05/2022 390

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »