Câu hỏi:

24/05/2022 151

Trào lưu cải cách, duy tân cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam diễn ra trong bối cảnh lịch sử như thế nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Cuối thế kỉ XIX, chế độ phong kiến ở các nước châu Á đều lâm vào khủng hoảng trầm trọng, phải đối mặt với nguy cơ bị các nước thực dân phương Tây xâm lược, biến thành thuộc địa.

- Nhiều quốc gia đã và đang tiến hành cải cách, duy tân và đạt được những kết quả tích cực nhất định (Nhật Bản, Xiêm…)

=> Cải cách, duy tân là phù hợp với xu thế chung của khu vực.

* Bối cảnh Việt Nam:

- Triều Nguyễn thi hành chính sách nội trị, ngoại giao lỗi thời, lạc hậu khiến cho kinh tế xã hội Việt Nam lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng.

- Thực dân Pháp sau giai đoạn đầu gặp khó khăn đang chuẩn bị tấn công đánh chiếm cả nước.

- Xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân, muốn cho nước nhà giàu mạnh, có thể đương đầu với cuộc tấn công ngày càng dồn dập của kẻ thù, một số quan lại, sĩ phu yêu nước thức thời đã mạnh dạn đưa ra những đề nghị cải cách, duy tân.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ba tỉnh miền Đông Nam Kì theo Hiệp ước Nhâm Tuất (1862) triều Nguyễn nhượng hẳn cho thực dân Pháp là

Xem đáp án » 24/05/2022 193

Câu 2:

Người đứng đầu phái chủ chiến trong triều đình nhà Nguyễn là ai?

Xem đáp án » 24/05/2022 189

Câu 3:

Cuộc khởi nghĩa có quy mô hoạt động lớn nhất trong phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam là

Xem đáp án » 24/05/2022 174

Câu 4:

Lực lượng tham gia chủ yếu trong phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam là

Xem đáp án » 24/05/2022 171

Câu 5:

Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân vùng châu thổ sông Hồng trong phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam là

Xem đáp án » 24/05/2022 167

Câu 6:

Lực lượng của nghĩa quân Hương Khê (1885 - 1896) ở Việt Nam được chia thành

Xem đáp án » 24/05/2022 162

Câu 7:

Người chế tạo thành công súng trường theo mẫu của Pháp cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam là

Xem đáp án » 24/05/2022 157

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »