Câu hỏi:

25/05/2022 8

Từ nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX, một trong những thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Từ nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX, một trong những thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản là tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á

Chọn A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học- thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Xem đáp án » 25/05/2022 70

Câu 2:

Một hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại là

Xem đáp án » 25/05/2022 52

Câu 3:

Một trong những mặt tiêu cực của toàn cầu hóa là

Xem đáp án » 25/05/2022 50

Câu 4:

Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Liên Xô và Mỹ cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh (tháng 12 - 1989) là

Xem đáp án » 25/05/2022 48

Câu 5:

Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, Mỹ đạt được kết quả nào dưới đây?

Xem đáp án » 25/05/2022 40

Câu 6:

Trình bày nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc (từ 1978). Từ cuộc cải cách của Trung Quốc đã để lại bài học gì cho công cuộc đổi mới ở Việt Nam (1986)

Xem đáp án » 25/05/2022 39

Câu 7:

Cuộc Chiến tranh lạnh do Mỹ phát động chống Liên Xô là cuộc chiến

Xem đáp án » 25/05/2022 36

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »