Câu hỏi:

13/07/2024 4,803

Hãy cho biết những nét chính về tình hình chính trị thời Lý.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Tổ chức chính quyền được củng cố từ trung ương đến địa phương:

+ Ở trung ương: vua đứng đầu đất nước, dưới vua có quan đại thần (quan văn, quan võ) giúp việc. Vua ở ngôi theo chế độ cha truyền con nối. Những người thân tín được cất nhắc lên nắm các chức vụ cao trong triều đình.

+ Ở địa phương: cả nước chia thành 24 lộ,phủ, ở miền núi gọi là châu. Dưới lộ (phủ, châu) là hương, huyện. Đơn vị cấp cơ sở là xã.

- Nhà nước ban hành bộ luật Hình thư (năm 1042).

- Quân đội:

+ Được huấn luyện chu đáo, chia thành 2 bộ phận là: cấm quân và quân địa phương.

+ Tổ chức theo chế độ “ngụ binh ư nông”.

- Về đối nội:

+ Thi hành chính sách mềm dẻo, khôn khéo để củng cố khối đoàn kết dân tộc

+ Kiên quyết trấn áp những thế lực có mưu đồ tách khỏi Đại Việt.

- Về đối ngoại:

+ Giữ mối quan hệ hòa hiếu với nhà tống.

+ Dẹp tan cuộc tấn công của Chăm-pa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em có nhận xét gì về các chính sách của nhà Lý trong phát triển kinh tế? Theo em những chính sách đó có tác dụng gì?

Xem đáp án » 13/07/2024 10,190

Câu 2:

Trình bày nét chính về tình hình kinh tế, xã hội Đại Việt thời Lý.

Xem đáp án » 13/07/2024 4,450

Câu 3:

Việc xây dựng Văn Miếu -  Quốc Tử Giám và mở khoa thi đầu tiên có ý nghĩa như thế nào?

Xem đáp án » 13/07/2024 2,740

Câu 4:

Lập bảng thống kê hoặc (sơ đồ tư duy) thể hiện những nét chính về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội dưới thời Lý.

Xem đáp án » 13/07/2024 2,269

Câu 5:

Năm 1009, nhà Lý được thành lập. Không lâu sau, Lý Công Uẩn quyết  định dời đô từ Hoa Lư về Đại La. Sự kiện này có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc. Nhà Lý đã làm gì để xây dựng và phát triển đất nước.

Xem đáp án » 13/07/2024 1,842

Câu 6:

Khai thác tư liệu hình 1, tìm những từ, cụm từ miêu tả về thành Đại La. Những thông tin đó chứng tỏ gì về vùng đất này? Từ đó hãy cho biết ý nghĩa của sự kiện dời đô.

Media VietJack

Xem đáp án » 13/07/2024 1,669

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900