Câu hỏi:

12/07/2024 635

Bức ảnh bên là chân dung của nhà cải cách tôn giáo Mác-tin Lu-thơ (Martin Luther). Ngày 31 tháng 10 năm 1517, ông đã dán trên cửa nhà thờ Vít-ten-bớt (Vittenberg, Đức) Luận văn 95 điều, chỉ trích Giáo hội. Sự kiện này đã khởi đầu cho phong trào Cải cách tôn giáo ở Tây Âu. Vì sao lại diễn ra phong trào này? Nội dung cơ bản của các cuộc cải cách tôn giáo là gì? Phong trào này đã có những tác động nào đối với xã hội Tây Âu?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Trong thời kì trung đại, Thiên Chúa giáo chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội, tuy nhiên đến thời kì Phục hưng, Giáo hội lại đàn áp những tư tưởng tiến bộ. Vì thế, giai cấp tư sản muốn “cải cách” lại tổ chức giáo hội.

- Các nhà cải cách đã phê phán những hành vi sai trái của giáo hội, dẫn đến sự phân chia đạo Ki-tô thành hai giáo phái là Thiên Chúa Giáo và Tân giáo. Phong trảo Cải cách tôn giáo đã tác động thuận lợi đến sự phát triển kinh tế của giai cấp tư sản.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao nói cải cách tôn giáo là một phong trào chống lại chế độ phong kiến Tây Âu?

Xem đáp án » 12/07/2024 5,945

Câu 2:

Xã hội châu Âu đã có những thay đổi gì từ phong trào Cải cách tôn giáo?

Xem đáp án » 12/07/2024 2,899

Câu 3:

Sưu tầm tư liệu về Mác-tin Lu-thơ và tư tưởng cải cách của ông.

Xem đáp án » 12/07/2024 2,814

Câu 4:

Tại sao việc nhà thờ bán “thẻ miễn tội” lại châm ngòi cho phong trào Cải cách tôn giáo bùng nổ?

Xem đáp án » 27/05/2022 1,942

Câu 5:

Nội dung cơ bản của các cuộc cải cách tôn giáo là gì? Theo em, tư liệu 5.2 và 5.3 thể hiện nội dung nào của cải cách?

Nội dung cơ bản của các cuộc cải cách tôn giáo là gì? Theo em, tư liệu 5.2 và 5.3  (ảnh 1)

Xem đáp án » 27/05/2022 598

Câu 6:

Vì sao xuất hiện phong trào cải cách tôn giáo?

Xem đáp án » 12/07/2024 463

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900