Câu hỏi:

13/07/2024 432

Nêu những nội dung chính trong cải cách của Hồ Quý Ly.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

* Chính trị - Hành chính:

- Thống nhất bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương. Đặt chức An phủ sứ ở các lộ để quản mọi việc trong phủ, châu,huyện.

- Thông qua thi cử, tuyển chọn người đỗ đạt, bổ nhiệm làm quan.

- Dời đô về thành An Tôn (thành Tây Đô, Thanh Hóa)

* Kinh tế - Tài chính

- Ban hành tiền giấy (Thông bảo hội sao). Lần đầu tiên tiền giấy được sử dụng ở Việt Nam.

- Ban hành chính sách hạn nô và hạn điền (quy định số lượng ruộng đất và nô tì của quan lại, quý tộc)

- Ban hành chính sách thuế mới.

*Quân sự - Quốc phòng

- Chỉnh đốn lại quân đội, xây dựng tuyến phòng thủ, xây thành Đa Bang thành An Tôn,..

- Chú trọng chế tạo nhiều vũ khí mới: sung thần cơ (loại đại bác đầu tiên ở nước ta), cổ lâu thuyền (loại tuyến chiến lớn có hai tầng),...

* Văn hoá - Giáo dục

- Chấn chỉnh lại Phật giáo (buộc các nhà sư dưới 50 tuổi phải hoàn tục), đề cao Nho

giáo thực dụng,

- Lần đầu tiên dùng chữ Nôm để chấn hưng văn hoá dân tộc. Dịch sách chữ Hán sang chữ Nôm, khuyến khích sáng tác thơ bằng chữ Nôm

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Năm 2011, tổ chức UNESCO đã công nhận một công trình kiến trúc thời nhà Hồ là di sản văn hóa thế giới. Theo em, đó là công trình nào? Trong vai một hướng dẫn viên du lịch, em hãy viết một bài giới thiệu về công trình đó

Xem đáp án » 13/07/2024 5,380

Câu 2:

Những cải cách của Hồ Quý Ly đã tác động thế nào đến xã hội đương thời? Tham khảo tư liệu 18.4 cho câu trả lời của em.

Những cải cách của Hồ Quý Ly đã tác động thế nào đến xã hội (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 1,473

Câu 3:

- Vì sao cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng?

- Em hãy suy nghĩ về câu nói của Hồ Nguyên Trừng: “thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo”?

Xem đáp án » 13/07/2024 1,422

Câu 4:

Hoàn thành sơ đồ tư duy theo yêu cầu bên cạnh về những cải cách của Hồ Quý Ly.

Hoàn thành sơ đồ tư duy theo yêu cầu bên cạnh về những cải cách  (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 967

Câu 5:

Mô tả những nét chính về cuộc kháng chiến của nhà Hồ chống quân xâm lược Minh.

Xem đáp án » 13/07/2024 368

Câu 6:

Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ

Xem đáp án » 13/07/2024 349

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900