Câu hỏi:

13/07/2024 1,411

- Vì sao cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng?

- Em hãy suy nghĩ về câu nói của Hồ Nguyên Trừng: “thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo”?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Yêu cầu số 1: Nguyên nhân thất bại

- Những chinha sách của nhà Hồ không được nhân dân ủng hộ

- Nhà Hồ không đề ra được đường lối kháng chiến đúng đắn, quá trú trọng xây dựng phòng tuyến quân sự và lực lượng quân đội chính quy.

Yêu cầu số 2: Câu nói của Hồ Nguyên Trừng: “thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo”? có nghĩa là điều quan trọng nhất để kháng chiến thắng lợi đó là được sự ủng hộ của nhân dân, nếu lòng dân không theo thì có đánh cũng thất bại.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Năm 2011, tổ chức UNESCO đã công nhận một công trình kiến trúc thời nhà Hồ là di sản văn hóa thế giới. Theo em, đó là công trình nào? Trong vai một hướng dẫn viên du lịch, em hãy viết một bài giới thiệu về công trình đó

Xem đáp án » 13/07/2024 5,367

Câu 2:

Những cải cách của Hồ Quý Ly đã tác động thế nào đến xã hội đương thời? Tham khảo tư liệu 18.4 cho câu trả lời của em.

Những cải cách của Hồ Quý Ly đã tác động thế nào đến xã hội (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 1,472

Câu 3:

Hoàn thành sơ đồ tư duy theo yêu cầu bên cạnh về những cải cách của Hồ Quý Ly.

Hoàn thành sơ đồ tư duy theo yêu cầu bên cạnh về những cải cách  (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 966

Câu 4:

Nêu những nội dung chính trong cải cách của Hồ Quý Ly.

Xem đáp án » 13/07/2024 430

Câu 5:

Mô tả những nét chính về cuộc kháng chiến của nhà Hồ chống quân xâm lược Minh.

Xem đáp án » 13/07/2024 365

Câu 6:

Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ

Xem đáp án » 13/07/2024 348

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900