Câu hỏi:

01/06/2022 37

Ý nghĩa của bài thơ là gì? (1đ)

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các nhóm từ sau, nhóm từ nào gồm các từ láy? (0,5đ)

Xem đáp án » 01/06/2022 55

Câu 2:

Xác định chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ (nếu có) trong câu dưới đây: (1đ)

Để tăng cường sức khoẻ, chúng ta cần thường xuyên tập thể dục.

Xem đáp án » 01/06/2022 52

Câu 3:

Điền từ còn thiếu để hoàn chỉnh khổ thơ sau: (0,5đ)

Con ra tiền tuyến xa xôi……………….., cả đôi mẹ hiền

Xem đáp án » 01/06/2022 49

Câu 4:

Em hãy đọc bài “Bầm ơi” trong sách Tiếng Việt 5 tập 2, trang 130 và trả lời các câu hỏi sau:

Điều gì gợi cho anh chiến sĩ nhớ tới mẹ? (0,5đ)

Xem đáp án » 01/06/2022 47

Câu 5:

Đặt một câu với với cặp quan hệ từ Tuy... nhưng... :(0,5đ)

Xem đáp án » 01/06/2022 40

Câu 6:

Từ nào không đồng nghĩa với các từ còn lại? (0,5đ)

Xem đáp án » 01/06/2022 35

Bình luận


Bình luận