Đề kiểm tra cuối học kì 2 Tiếng Việt 5 có đáp án (Đề 10)

  • 831 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Em hãy đọc bài “Bầm ơi” trong sách Tiếng Việt 5 tập 2, trang 130 và trả lời các câu hỏi sau:

Điều gì gợi cho anh chiến sĩ nhớ tới mẹ? (0,5đ)

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 2:

Điền từ còn thiếu để hoàn chỉnh khổ thơ sau: (0,5đ)

Con ra tiền tuyến xa xôi……………….., cả đôi mẹ hiền

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 3:

Anh chiến sĩ đã dùng cách nói như thế nào để làm mẹ yên lòng? (0,5đ) 

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 4:

Ý nghĩa của bài thơ là gì? (1đ)

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 5:

Trong các nhóm từ sau, nhóm từ nào gồm các từ láy? (0,5đ)

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận