Câu hỏi:

19/06/2022 195

Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B cách nhau khoảng AB = 12 cm đang dao  động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng λ = 1,6 cm. C và D là hai điểm khác nhau trên  mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của AB một khoảng 8 cm. Số điểm dao động cùng  pha với nguồn ở trên đoạn CD là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải:

Gọi M là điểm nằm trên CD dao động cùng pha với hai nguồn

UAM=UBM=Acosωt2πdλ

UM=UAM+UBM=2Acosωt2πdλ

UM dao động cùng pha với A, B 2πdλ=2kπ.  

 d=kλ.

-  Xét số điểm dao động cùng pha với A, B trên BC

AB2d=kλAC

3,75k6,25

NOC=3NCD=6

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương với các phương trình: x1=A1cosωt+φ1 và x2=A2cosωt+φ2. Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt cực đại khi

Xem đáp án » 25/06/2022 231

Câu 2:

Vật sáng AB = 2cm qua thấu kính hội tụ tiêu cự 12 cm cho ảnh thật A’B’ = 4 cm. Khoảng cách từ vật đến thấu kính là :

Xem đáp án » 20/06/2022 225

Câu 3:

Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m được treo vào một đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64 cm. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấy g = π2 (m/s2). Chu kỳ dao động của con lắc là

Xem đáp án » 20/06/2022 212

Câu 4:

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có các phương trình là x1=Acosωt+π3 x2=Acosωt2π3 là hai dao động

Xem đáp án » 25/06/2022 198

Câu 5:

Trong thí nghiệm giao thoa với hai nguồn phát sóng giống nhau tại A, B trên mặt nước. Khoảng  cách hai nguồn là AB = 16 cm. Hai sóng truyền đi có bước sóng λ = 4 cm. Trên đường thẳng xx’ song song với AB, cách AB một khoảng 8 cm, gọi C là giao điểm của xx’ với đường trung trực của AB.  Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên xx’ là

Xem đáp án » 19/06/2022 168

Câu 6:

Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng

Xem đáp án » 19/06/2022 162

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK