[Năm 2022] Đề thi thử môn Vật lí THPT Quốc gia có lời giải - Đề số 17

  • 3567 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B cách nhau khoảng AB = 12 cm đang dao  động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng λ = 1,6 cm. C và D là hai điểm khác nhau trên  mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của AB một khoảng 8 cm. Số điểm dao động cùng  pha với nguồn ở trên đoạn CD là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Gọi M là điểm nằm trên CD dao động cùng pha với hai nguồn

UAM=UBM=Acosωt2πdλ

UM=UAM+UBM=2Acosωt2πdλ

UM dao động cùng pha với A, B 2πdλ=2kπ.  

 d=kλ.

-  Xét số điểm dao động cùng pha với A, B trên BC

AB2d=kλAC

3,75k6,25

NOC=3NCD=6

Đáp án D


Câu 2:

Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đặt điểm sóng dừng, khoảng cách giữa 2 nút liên tiếp là λ2

Đáp án C


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận