Câu hỏi:

26/06/2022 71

Tại một điểm, đại lượng đo bằng năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải:

 I=P4πR2

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương với các phương trình: x1=A1cosωt+φ1 và x2=A2cosωt+φ2. Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt cực đại khi

Xem đáp án » 25/06/2022 228

Câu 2:

Vật sáng AB = 2cm qua thấu kính hội tụ tiêu cự 12 cm cho ảnh thật A’B’ = 4 cm. Khoảng cách từ vật đến thấu kính là :

Xem đáp án » 20/06/2022 221

Câu 3:

Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m được treo vào một đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64 cm. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấy g = π2 (m/s2). Chu kỳ dao động của con lắc là

Xem đáp án » 20/06/2022 209

Câu 4:

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có các phương trình là x1=Acosωt+π3 x2=Acosωt2π3 là hai dao động

Xem đáp án » 25/06/2022 194

Câu 5:

Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B cách nhau khoảng AB = 12 cm đang dao  động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng λ = 1,6 cm. C và D là hai điểm khác nhau trên  mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của AB một khoảng 8 cm. Số điểm dao động cùng  pha với nguồn ở trên đoạn CD là:

Xem đáp án » 19/06/2022 191

Câu 6:

Trong thí nghiệm giao thoa với hai nguồn phát sóng giống nhau tại A, B trên mặt nước. Khoảng  cách hai nguồn là AB = 16 cm. Hai sóng truyền đi có bước sóng λ = 4 cm. Trên đường thẳng xx’ song song với AB, cách AB một khoảng 8 cm, gọi C là giao điểm của xx’ với đường trung trực của AB.  Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên xx’ là

Xem đáp án » 19/06/2022 166

Câu 7:

Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng

Xem đáp án » 19/06/2022 162

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK