[Năm 2022] Đề thi thử môn Vật lí THPT Quốc gia có lời giải - Đề số 18

  • 3570 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đơn vị mức cường độ âm là

Xem đáp án

Phương pháp: 

Sử dụng lý thuyết mức cường độ âm 

Cách giải: 

Đơn vị của mức cường độ âm là Đêxiben (dB) 

Chọn A.


Câu 2:

Trong các ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, cam và lục, chiết suất của thủy tinh có giá trị nhỏ nhất đối với ánh sáng nào?

Xem đáp án

Phương pháp: 

Trong cùng một môi trường, chiết suất của môi trường đối với ánh sáng đơn sắc tăng dần từ đỏ đến tím Cách giải: 

Chiết suất của thủy tinh có giá trị nhỏ nhất đối với ánh sáng đỏ 

Chọn A.


Câu 3:

Trong đoạn mạch xoay chiều, chỉ số của Ampe kế cho biết giá trị nào của dòng điện?

Xem đáp án

Phương pháp: 

Sử dụng lý thuyết dòng điện xoay chiều 

Cách giải: 

Trong đoạn mạch xoay chiều, số chỉ của Ampe kế cho biết cường độ dòng điện hiệu dụng

Chọn A.


Câu 4:

Trong hiện tượng giao thoa ánh sáng đơn sắc, tại vị trí có vân tối trên màn thì hai sóng  ánh sáng truyền đến phải

Xem đáp án

Phương pháp: 

Tại vị trí vân tối, hai sóng ánh sáng truyền đến phải ngược pha 

Cách giải: 

Tại vị trí có vân tối, hai sóng ánh sáng truyền đến phải ngược pha 

Chọn D.


Câu 5:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp trên màn quan sát là 1 cm. Khoảng vân trên màn là

Xem đáp án

Phương pháp: 

Khoảng vân là khoảng cách giữa hai vân sáng (hoặc tối) liên tiếp 

Cách giải: 

Khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp trên màn là: 

l=5i=1(cm)i=0,2(cm)=2(mm) 

Chọn B.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận