[Năm 2022] Đề thi thử môn Vật lí THPT Quốc gia có lời giải - Đề số 20

  • 3553 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cảm kháng của cuộn cảm này là

Xem đáp án

Phương pháp: 

Cảm kháng của cuộn dây thuần cảm: ZL=ωL 

Cách giải: 

Cảm kháng của cuộn cảm là: ZL=ωL

Chọn A.


Câu 2:

Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng

Xem đáp án

Phương pháp: 

Khoảng cách giữa hai nút sóng (hoặc hai bụng sóng) liên tiếp là một nửa bước sóng

Cách giải: 

Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng nửa bước sóng 

Chọn B.


Câu 3:

Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài l đang dao động điều  hòa. Tần số dao động của con lắc là

Xem đáp án

Phương pháp: 

Tần số dao động của con lắc đơn: f=12πgl 

Cách giải: 

Tần số dao động của con lắc là: f=12πgl

Chọn A.


Câu 4:

Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, để giảm công suất hao phí trên đường dây truyền tải thì người ta thường sử dụng biện pháp nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp: 

Công suất hao phí trên đường dây truyền tải: Php=P2RU2cos2φ 

Điện trở dây dẫn: R=ρlS 

Cách giải: 

Để giảm công suất hao phí trên đường dây truyền tải, người ta thường sử dụng biện pháp tăng điện áp hiệu  dụng ở nơi phát điện. 

Chọn B.


Câu 5:

Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây?

Xem đáp án

Phương pháp: 

Sơ đồ khối của máy phát thanh: Anten thu – Chọn sóng – Tách sóng – Khuếch đại âm tần – Loa

Cách giải: 

Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận mạch biến điệu

Chọn D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận