[Năm 2022] Đề thi thử môn Vật lí THPT Quốc gia có lời giải - Đề số 1

  • 6203 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cơ năng của một vật có khối lượng m dao động điều hòa với chu kì T và biên độ  

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Cơ năng của vật W=122A2=12mT2A2=m2T2A2


Câu 3:

Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.


Câu 4:

Con lắc đơn dao động điều hòa có mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Chọn câu sai?

Xem đáp án
Chọn đáp án D
Chu kì của con lắc đơn:
T=2πlgT~l

Câu 5:

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng cơ, dao động ngược pha bằng:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động ngược pha trên cùng một phương truyền sóng là nửa bước sóng

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận