Câu hỏi:

26/06/2022 106

Đơn vị mức cường độ âm là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: 

Sử dụng lý thuyết mức cường độ âm 

Cách giải: 

Đơn vị của mức cường độ âm là Đêxiben (dB) 

Chọn A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Độ lớn cảm ứng từ tại tâm của vòng dây tròn có bán kính R mang dòng điện cường độ I được tính bằng công thức nào sau đây?

Xem đáp án » 28/06/2022 180

Câu 2:

Trong hiện tượng giao thoa ánh sáng đơn sắc, tại vị trí có vân tối trên màn thì hai sóng  ánh sáng truyền đến phải

Xem đáp án » 26/06/2022 147

Câu 3:

Trong các ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, cam và lục, chiết suất của thủy tinh có giá trị nhỏ nhất đối với ánh sáng nào?

Xem đáp án » 26/06/2022 145

Câu 4:

Trong đoạn mạch xoay chiều, chỉ số của Ampe kế cho biết giá trị nào của dòng điện?

Xem đáp án » 26/06/2022 136

Câu 5:

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung 2 nF và cuộn cảm có độ tự cảm 12,5 mH. Mạch dao động riêng với tần số góc là

Xem đáp án » 27/06/2022 130

Câu 6:

Khi nhìn qua một thấu kính hội tụ thấy ảnh ảo của một dòng chữ thì ảnh đó

Xem đáp án » 27/06/2022 129

Câu 7:

Trong đoạn mạch xoay chiều, điện áp chậm pha hơn dòng điện một lượng φ. Hệ số công suất của đoạn mạch là

Xem đáp án » 27/06/2022 124

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK