Câu hỏi:

25/06/2022 79

Trên một sợi dây đàn hồi dài 1 m, hai đầu cố định, có sóng dừng với hai bụng sóng. Bước sóng của sóng truyền trên dây là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải:

l=2λ2=1,8λ=1(m)

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương với các phương trình: x1=A1cosωt+φ1 và x2=A2cosωt+φ2. Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt cực đại khi

Xem đáp án » 25/06/2022 227

Câu 2:

Vật sáng AB = 2cm qua thấu kính hội tụ tiêu cự 12 cm cho ảnh thật A’B’ = 4 cm. Khoảng cách từ vật đến thấu kính là :

Xem đáp án » 20/06/2022 220

Câu 3:

Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m được treo vào một đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64 cm. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấy g = π2 (m/s2). Chu kỳ dao động của con lắc là

Xem đáp án » 20/06/2022 208

Câu 4:

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có các phương trình là x1=Acosωt+π3 x2=Acosωt2π3 là hai dao động

Xem đáp án » 25/06/2022 193

Câu 5:

Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B cách nhau khoảng AB = 12 cm đang dao  động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng λ = 1,6 cm. C và D là hai điểm khác nhau trên  mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của AB một khoảng 8 cm. Số điểm dao động cùng  pha với nguồn ở trên đoạn CD là:

Xem đáp án » 19/06/2022 187

Câu 6:

Trong thí nghiệm giao thoa với hai nguồn phát sóng giống nhau tại A, B trên mặt nước. Khoảng  cách hai nguồn là AB = 16 cm. Hai sóng truyền đi có bước sóng λ = 4 cm. Trên đường thẳng xx’ song song với AB, cách AB một khoảng 8 cm, gọi C là giao điểm của xx’ với đường trung trực của AB.  Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên xx’ là

Xem đáp án » 19/06/2022 166

Câu 7:

Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng

Xem đáp án » 19/06/2022 159

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK