Câu hỏi:

23/06/2022 23

Sau khi Vương quốc Phù Nam sụp đổ, vùng đất Nam Bộ về danh nghĩa bị nước nào cai trị?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Sau khi Vương quốc Phù Nam sụp đổ, vùng đất Nam Bộ về danh nghĩa bị đặt dưới quyền cai trị của nước Chân Lạp (SGK Lịch sử 7 - trang 93).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các thế kỉ X - XIII, vương quốc Chăm-pa

Xem đáp án » 23/06/2022 32

Câu 2:

Một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của cư dân Chăm-pa là

Xem đáp án » 23/06/2022 30

Câu 3:

Kinh đô của Chăm-pa từ thế kỉ X là

Xem đáp án » 23/06/2022 28

Câu 4:

Trong các thế kỉ X – XVI, tôn giáo nào có vai trò quan trọng nhất trong đời sống tinh thần của người Cham-pa ?

Xem đáp án » 23/06/2022 28

Câu 5:

Trong quá trình cai quản vùng đất Phù Nam cũ, triều đình Ăng-co của Cam-pu-chia đã

Xem đáp án » 23/06/2022 28

Câu 6:

Vương triều Vi-giay-a lâm vào khủng, suy yếu từ khoảng

Xem đáp án » 23/06/2022 27

Câu 7:

 

Ngành kinh tế chủ yếu của Chăm-pa là

Xem đáp án » 23/06/2022 27

Bình luận


Bình luận