Câu hỏi:

23/06/2022 22

Trong các thế kỉ X – XVI, người dân Phù Nam vẫn giữ nhiều truyền thống văn hóa từ thời Phù Nam, đồng thời tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Trong các thế kỉ X – XVI, người dân Phù Nam vẫn giữ nhiều truyền thống văn hóa từ thời Phù Nam, đồng thời tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc (SGK Lịch sử 7 - trang 94).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các thế kỉ X - XIII, vương quốc Chăm-pa

Xem đáp án » 23/06/2022 31

Câu 2:

Một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của cư dân Chăm-pa là

Xem đáp án » 23/06/2022 29

Câu 3:

Kinh đô của Chăm-pa từ thế kỉ X là

Xem đáp án » 23/06/2022 28

Câu 4:

Trong quá trình cai quản vùng đất Phù Nam cũ, triều đình Ăng-co của Cam-pu-chia đã

Xem đáp án » 23/06/2022 28

Câu 5:

 

Ngành kinh tế chủ yếu của Chăm-pa là

Xem đáp án » 23/06/2022 27

Câu 6:

Trong các thế kỉ X – XVI, tôn giáo nào có vai trò quan trọng nhất trong đời sống tinh thần của người Cham-pa ?

Xem đáp án » 23/06/2022 27

Câu 7:

Vương triều Vi-giay-a lâm vào khủng, suy yếu từ khoảng

Xem đáp án » 23/06/2022 26

Bình luận


Bình luận