Câu hỏi:

24/06/2022 35

Hãy xác định số đo một số góc đặc biệt theo radian

Hãy xác định số đo một số góc đặc biệt theo radian (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Số đo theo độ

00

300

450

600

900

1800

3600

Số đo theo rad

0

 

      π6
      
 

π4

 

π3

π2

      π      2π

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quỹ đạo của vệ tinh nhân tạo của Trái Đất (Hình 20.1) có hình dạng gì? Tốc độ chuyển động của vệ tinh có phụ thuộc độ cao của vệ tinh đối với Trái Đất hay không?

Quỹ đạo của vệ tinh nhân tạo của Trái Đất (Hình 20.1) có hình dạng gì? Tốc độ chuyển động của vệ tinh có phụ thuộc độ cao của vệ tinh đối với Trái Đất hay không? (ảnh 1)

Xem đáp án » 24/06/2022 48

Câu 2:

Trong hệ thống GPS (hệ thống định vị toàn cầu), mỗi vệ tinh nhân tạo quay xung quanh Trái Đất được hai vòng trong một ngày, có độ cao khoảng 20200 km so với mặt đất. Tính tốc độ và gia tốc hướng tâm của mỗi vệ tinh. Cho bán kính của Trái Đất bằng 6400 km.

Xem đáp án » 24/06/2022 39

Câu 3:

Các vệ tinh của hệ thống GPS (hệ thống định vị toàn cầu) (Hình 20.9) quay một vòng quanh Trái Đất sau thời gian 12 giờ (gọi là chu kì). Hãy xác định tốc độ góc của các vệ tinh này.

Các vệ tinh của hệ thống GPS (hệ thống định vị toàn cầu) (Hình 20.9) quay một vòng quanh Trái Đất sau thời gian 12 giờ (gọi là chu kì). Hãy xác định tốc độ góc của các vệ tinh này. (ảnh 1)

 

Xem đáp án » 24/06/2022 38

Câu 4:

Khi cánh quạt trần quay một góc , điểm A trên cánh quạt đi quãng đường s dài bằng bao nhiêu (Hình 20.6).

Khi cánh quạt trần quay một góc α, điểm A trên cánh quạt đi quãng đường s dài bằng bao nhiêu (Hình 20.6). (ảnh 1)

Xem đáp án » 24/06/2022 36

Câu 5:

Ta cần lưu ý gì khi sử dụng công thức (20.2) để tính độ lớn của một góc chắn cung tròn có chiều dài s.

Xem đáp án » 24/06/2022 33

Câu 6:

Quan sát Hình 20.10, giải thích tại sao ta thấy phần cánh quạt ở gần trục quay rõ hơn phần ở xa trục quay? Biết rằng khi vật chuyển động cành nhanh, mắt ta sẽ càng khó để quan sát.

1Quan sát Hình 20.10, giải thích tại sao ta thấy phần cánh quạt ở gần trục quay rõ hơn phần ở xa trục quay? Biết rằng khi vật chuyển động cành nhanh, mắt ta sẽ càng khó để quan sát. (ảnh 1)

Xem đáp án » 24/06/2022 33

Bình luận


Bình luận