Câu hỏi:

29/06/2022 24

Chọn từ thích hợp (ngẫu nhiên, chắc chắn, không thể) thay vào dấu “?” để được câu đúng.

- Vuông và Tròn mỗi người gieo một con xúc xắc.

Biến cố “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là một số lớn hơn 1” là biến cố ..?..

Biến cố “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 7” là biến cố ..?..

- Một túi đựng các quả cầu được ghi số 3; 6; 9; 12; 15; 18; 24. Lấy ngẫu nhiên một quả cầu trong túi.

Biến cố “Lấy được quả cầu có ghi số chia hết cho 3” là biến cố ..?..

Biến cố “Lấy được quả cầu có ghi số chia hết cho 7” là biến cố ..?..

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

- Vuông và Tròn mỗi người gieo một con xúc xắc.

Biến cố “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là một số lớn hơn 1” là biến cố chắc chắn.

Biến cố “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 7” là biến cố ngẫu nhiên.

- Một túi đựng các quả cầu được ghi số 3; 6; 9; 12; 15; 18; 24. Lấy ngẫu nhiên một quả cầu trong túi.

Biến cố “Lấy được quả cầu có ghi số chia hết cho 3” là biến cố chắc chắn.

Biến cố “Lấy được quả cầu có ghi số chia hết cho 7” là biến cố không thể.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm các sự kiện, hiện tượng không thể biết trước được chắc chắn có xảy ra hay không xảy ra.

- Mức nước lũ trên sông Hồng trong tháng Bảy sang năm trên mức báo động 3.

- Ngày mai, Mặt Trời mọc ở đằng Tây.

- Có sáu cơn bão đổ bộ vào nước ta trong năm tới.

- Khi gieo hai con xúc xắc thì số chấm xuất hiện trên cả hai con xúc xắc đều là 6.

- Khi gieo một con xúc xắc thì số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bé hơn 7.

Xem đáp án » 29/06/2022 37

Câu 2:

Chọn ngẫu nhiên một số trong tập hợp {2; 3; 5; 6; 7; 8; 10}. Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố không thể hay biến cố ngẫu nhiên?

A: “Số được chọn là số nguyên tố”.

B: “Số được chọn là số bé hơn 11”.

C: “Số được chọn là số chính phương”.

D: “Số được chọn là số chẵn”.

E: “Số được chọn là số lớn hơn 1”.

Xem đáp án » 29/06/2022 25

Câu 3:

Lan tham gia trò chơi Vòng quay may mắn như Hình 8.1

Lan tham gia trò chơi Vòng quay may mắn như Hình 8.1 Xét ba biến cố sau: A: “Lan quay vào ô có số điểm lớn hơn 500 điểm”. B: “Lan quay vào ô có số điểm nhỏ hơn 100 điểm”. C: “Lan quay vào ô có số điểm là số tròn trăm”. Biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố không thể, biến cố ngẫu nhiên? (ảnh 1)

Xét ba biến cố sau:

A: “Lan quay vào ô có số điểm lớn hơn 500 điểm”.

B: “Lan quay vào ô có số điểm nhỏ hơn 100 điểm”.

C: “Lan quay vào ô có số điểm là số tròn trăm”.

Biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố không thể, biến cố ngẫu nhiên?

Xem đáp án » 29/06/2022 23

Câu 4:

Cho hai chiếc túi kín I, II đựng một số viên bi có cùng kích thước, trong đó tất cả các viên bi ở túi I có màu đen. Người chơi lấy ngẫu nhiên từ mỗi túi một viên bi và sẽ thắng cuộc nếu trong hai viên bi lấy ra có viên bi màu đỏ. Trong túi II cần có những viên bi màu gì để biến cố “Người chơi thắng” là:

a) Biến cố chắc chắn;

Xem đáp án » 29/06/2022 21

Câu 5:

Tìm các sự kiện, hiện tượng có thể biết trước được chắc chắn có xảy ra hay không xảy ra.

- Mức nước lũ trên sông Hồng trong tháng Bảy sang năm trên mức báo động 3.

- Ngày mai, Mặt Trời mọc ở đằng Tây.

- Có sáu cơn bão đổ bộ vào nước ta trong năm tới.

- Khi gieo hai con xúc xắc thì số chấm xuất hiện trên cả hai con xúc xắc đều là 6.

- Khi gieo một con xúc xắc thì số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bé hơn 7.

Xem đáp án » 29/06/2022 20

Câu 6:

Trong HĐ1 và HĐ2, biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố không thể, biến cố ngẫu nhiên?

Xem đáp án » 29/06/2022 20

Bình luận


Bình luận