Câu hỏi:

29/06/2022 29

Nội dung nào không phản ánh đúng việc làm của người Giéc-man khi tràn vào lãnh thổ La Mã?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

- Những việc làm của người Giéc-man khi tràn vào lãnh thổ La Mã:

+ Thủ tiêu bộ máy nhà nước cũ, thành lập nhiều vương quốc mới, như: Đông Gốt; Tây Gốt; Ăng-glô Xắc-xông…

+ Xâm chiếm đất đai của người La Mã.

+ Phong tước vị cho quý tộc thị tộc người Giéc-man.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cư dân sống trong các thành thị trung đại Tây Âu chủ yếu là

Xem đáp án » 29/06/2022 91

Câu 2:

Năm 476, đế quốc La Mã bị diệt vong đã đánh dấu

Xem đáp án » 29/06/2022 30

Câu 3:

Tại sao nói: Thành thị ra đời góp phần xoá bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền?

Xem đáp án » 29/06/2022 23

Câu 4:

Đặc điểm nổi bật về kinh tế của lãnh địa phong kiến Tây Âu là gì?

Xem đáp án » 29/06/2022 22

Câu 5:

Quyền “miễn trừ mà nhà vua ban cho lãnh chúa trong thời kì trung đại ở Tây Âu là

A. nhà vua không được can thiệp vào lãnh địa của lãnh chúa.

Xem đáp án » 29/06/2022 19

Câu 6:

Hãy ghép các ý ở cột A với cột B sao cho phù hợp về nội dung lịch sử.

Hãy ghép các ý ở cột A với cột B sao cho phù hợp về nội dung lịch sử. (ảnh 1)

Xem đáp án » 29/06/2022 18

Bình luận


Bình luận