Câu hỏi:

29/06/2022 36

Tại sao nói: Thành thị ra đời góp phần xoá bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

- Cơ sở của chế độ phong kiến phân quyền chính là sự tồn tại biệt lập của các lãnh địa. Mỗi lãnh địa có hệ thống tiền tệ, đo lường, luật pháp riêng,... Mỗi lãnh chúa được ví như một “ông vua con”, thậm chí nhà vua cũng phải thừa nhận quyền “miễn trừ.

- Khi thành thị ra đời đã thúc đẩy nền kinh tế hàng hoá phát triển mạnh hơn. Nền kinh tế này đòi hỏi phải có một thị trường thống nhất và rộng lớn hơn, hệ thống tiền tệ, đo lường, luật pháp cũng phải thống nhất,... Do đó, các thị dân ủng hộ nhà vua trong việc đấu tranh xoá bỏ chế độ phong kiến phân quyền, thống nhất quốc gia, hình thành chế độ phong kiến tập quyền.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cư dân sống trong các thành thị trung đại Tây Âu chủ yếu là

Xem đáp án » 29/06/2022 91

Câu 2:

Năm 476, đế quốc La Mã bị diệt vong đã đánh dấu

Xem đáp án » 29/06/2022 44

Câu 3:

Nội dung nào không phản ánh đúng việc làm của người Giéc-man khi tràn vào lãnh thổ La Mã?

Xem đáp án » 29/06/2022 31

Câu 4:

Quyền “miễn trừ mà nhà vua ban cho lãnh chúa trong thời kì trung đại ở Tây Âu là

A. nhà vua không được can thiệp vào lãnh địa của lãnh chúa.

Xem đáp án » 29/06/2022 24

Câu 5:

Đặc điểm nổi bật về kinh tế của lãnh địa phong kiến Tây Âu là gì?

Xem đáp án » 29/06/2022 23

Câu 6:

Hãy ghép các ý ở cột A với cột B sao cho phù hợp về nội dung lịch sử.

Hãy ghép các ý ở cột A với cột B sao cho phù hợp về nội dung lịch sử. (ảnh 1)

Xem đáp án » 29/06/2022 19

Bình luận


Bình luận