Câu hỏi:

29/06/2022 25

Nội dung nào không phải là hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí ở Tây Âu thời trung đại?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

- Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí ở Tây Âu thời trung đại:

+ Tạo ra cuộc cách mạng về giao thông và tri thức.

+ Làm cho thị trường thế giới được mở rộng.

+ Làm nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các cuộc phát kiến địa lí vào thế kỉ XV được thực hiện bằng con đường nào?

Xem đáp án » 29/06/2022 55

Câu 2:

Người đầu tiên phát hiện ra châu Mỹ là

Xem đáp án » 29/06/2022 45

Câu 3:

Người đầu tiên thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới bằng đường biển là

Xem đáp án » 29/06/2022 32

Câu 4:

Biến đổi chính trong xã hội Tây Âu cuối thời kì trung đại là gì? Hãy cho biết nguồn gốc xuất thân của giai cấp tư sản và vô sản.

Xem đáp án » 29/06/2022 27

Câu 5:

Những quốc gia nào đi tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV-XVI?

Xem đáp án » 29/06/2022 26

Câu 6:

Một hậu quả của phát kiến địa lí là dẫn đến làn sóng xâm lược thuộc địa và cướp bóc thực dân. Hãy tìm hiểu và cho biết Việt Nam đã từng bị xâm lược và trở thành thuộc địa của nước nào?

Xem đáp án » 29/06/2022 24

Bình luận


Bình luận