Câu hỏi:

11/07/2024 6,907

Biến đổi chính trong xã hội Tây Âu cuối thời kì trung đại là gì? Hãy cho biết nguồn gốc xuất thân của giai cấp tư sản và vô sản.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

- Những biến đổi chính trong xã hội Tây Âu cuối thời kì trung đại:

+ Hình thành 2 giai cấp mới là: giai cấp tư sản và giai cấp vô sản

+ Mâu thuẫn giữa các lực lượng xã hội mới (tư sản và vô sản) với lực lượng phong kiến chuyên chế ngày càng sâu sắc. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới hàng loạt các cuộc đấu tranh chống lại chế độ phong kiến.

- Nguồn gốc xuất thân của giai cấp tư sản và giai cấp vô sản:

+ Giai cấp tư sản: là những chủ công trường thủ công, chủ đồn điền hoặc nhà buôn lớn. Giai cấp tư sản nắm giữ nhiều của cải, có thế lực kinh tế nhưng chưa có địa vị chính trị trong xã hội.

+ Giai cấp vô sản là những người lao động làm thuê, không có tư liệu sản xuất.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một hậu quả của phát kiến địa lí là dẫn đến làn sóng xâm lược thuộc địa và cướp bóc thực dân. Hãy tìm hiểu và cho biết Việt Nam đã từng bị xâm lược và trở thành thuộc địa của nước nào?

Xem đáp án » 11/07/2024 2,034

Câu 2:

Những thành phần nào hình thành nên giai cấp tư sản trong xã hội Tây Âu?

Xem đáp án » 29/06/2022 1,525

Câu 3:

Người đầu tiên phát hiện ra châu Mỹ là

Xem đáp án » 29/06/2022 1,045

Câu 4:

Nội dung nào không phải là hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí ở Tây Âu thời trung đại?

Xem đáp án » 29/06/2022 867

Câu 5:

Các cuộc phát kiến địa lí vào thế kỉ XV được thực hiện bằng con đường nào?

Xem đáp án » 29/06/2022 867

Câu 6:

Hãy ghép nội dung ở cột A với cột B sao cho phù hợp với hành trình của các cuộc phát kiến địa lí.

Hãy ghép nội dung ở cột A với cột B sao cho phù hợp với hành trình của các cuộc phát kiến địa lí. (ảnh 1)

Xem đáp án » 11/07/2024 853

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900