Câu hỏi:

11/07/2024 455

Hãy xác định câu đúng (Đ) hoặc sai (S) về nội dung lịch sử và giải thích ngắn gọn câu sai.

A. Dưới thời Vương triều Gúp-ta, công cụ bằng sắt chưa phổ biến.

B. Vương triều Đê-li thực hiện chính sách cấm đoán khắc nghiệt Hin-đu giáo.

C. Từ thời Vương triều Đê-li, Hồi giáo được phát triển thành một tôn giáo lớn ở Ấn Độ.

D. Vị vua kiệt xuất của Vương triều Mô-gôn là A-cơ-ba.

E. Vua A-cơ-ba đã xây dựng khối hoà hợp dân tộc trên cơ sở chỉ duy trì và phát triển Hồi giáo.

G. Chữ Phạn là nguồn gốc của chữ viết Hin-đi thông dụng của người Ấn Độ hiện nay.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

- Những câu đúng là: C, D, G

- Những câu sai là: A, B, E

+ Câu A sai, vì: dưới thời Vương triều Gúp-ta, đã phổ biến công cụ lao động bằng sắt.

+ Câu B sai,vì: Hin-đu giáo là tôn giáo thịnh hành ở Ấn Độ từ thời Vương triều Gúp-ta cho đến ngày nay.

+ Câu E sai, vì: vua A-cơ-ba xây dựng khối hòa hợp dân tộc trên cơ sở hạn chế sự phân biệt sắc tộc, tôn giáo.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nổi bật về kiến trúc Ấn Độ là

Xem đáp án » 29/06/2022 4,136

Câu 2:

Điểm chung nổi bật về sự thành lập của hai Vương triều Đê-li và Mô-gôn đó là

Xem đáp án » 29/06/2022 1,517

Câu 3:

b) Từ đó, em hãy cho biết đánh giá của mình về vị trí của Vương triều Đê-li và Mô-gôn trong lịch sử Ấn Độ.

Xem đáp án » 12/07/2024 1,446

Câu 4:

Ấn Độ được thống nhất vào thời gian nào?

Xem đáp án » 29/06/2022 1,202

Câu 5:

Ấn Độ bị thực dân Anh xâm lược vào

Xem đáp án » 29/06/2022 1,157

Câu 6:

a) Hãy lập và hoàn thành bảng (theo mẫu dưới đây, những nội dung phù hợp về Vương triều Mô-gôn, Vương triều Đê-li

Nội dung

Vương triều Đê-li

Vương triều Mô-gôn

Tình hình chính trị

 

 

Tình hình kinh tế

 

 

Tình hình văn hoá - xã hội

 

 

 

Xem đáp án » 29/06/2022 976

Câu 7:

Vương triều Gúp-ta được gọi là thời kì hoàng kim của Ấn Độ vì

Xem đáp án » 29/06/2022 810

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900