Câu hỏi:

12/07/2024 1,449

b) Từ đó, em hãy cho biết đánh giá của mình về vị trí của Vương triều Đê-li và Mô-gôn trong lịch sử Ấn Độ.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Yêu cầu b) Đánh giá:

- Vương triều Đê-li có vai trò lớn trong việc truyền bá và phổ biến Hồi giáo Ấn Độ. Kinh tế Ấn Độ thời kì này tiếp tục được phát triển với nhiều thành thị xuất hiện, nông nghiệp được khuyến khích, quan hệ buôn bán với nước ngoài được đẩy mạnh. Tuy nhiên, do sự phân biệt về sắc tộc và tôn giáo nên mâu thuẫn dân tộc gay gắt làm bùng nổ phong trào đấu tranh chống lại triều đình của nhân dân.

- Vương triều Mô-gôn là triều đại cuối cùng của chế độ phong kiến Ấn Độ. Vương triều này có nhiều chính sách tích cực để đưa Ấn Độ đạt được bước phát triển mới, nhất là dưới thời trị vì của vua A-co-ba như: xã hội ổn định, kinh tế phát triển, văn hoá đạt nhiều thành tựu rực rỡ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nổi bật về kiến trúc Ấn Độ là

Xem đáp án » 29/06/2022 4,139

Câu 2:

Điểm chung nổi bật về sự thành lập của hai Vương triều Đê-li và Mô-gôn đó là

Xem đáp án » 29/06/2022 1,518

Câu 3:

Ấn Độ được thống nhất vào thời gian nào?

Xem đáp án » 29/06/2022 1,203

Câu 4:

Ấn Độ bị thực dân Anh xâm lược vào

Xem đáp án » 29/06/2022 1,157

Câu 5:

a) Hãy lập và hoàn thành bảng (theo mẫu dưới đây, những nội dung phù hợp về Vương triều Mô-gôn, Vương triều Đê-li

Nội dung

Vương triều Đê-li

Vương triều Mô-gôn

Tình hình chính trị

 

 

Tình hình kinh tế

 

 

Tình hình văn hoá - xã hội

 

 

 

Xem đáp án » 29/06/2022 976

Câu 6:

Vương triều Gúp-ta được gọi là thời kì hoàng kim của Ấn Độ vì

Xem đáp án » 29/06/2022 812

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900