Câu hỏi:

05/07/2022 28

Em hãy hoàn thành sơ đồ theo mẫu dưới đây.

Media VietJack

Media VietJack

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trả lời:

TRỒNG TRỌT

- Nhóm cây trồng

+ Cây lương thực

+ Cây thực phẩm

+ Cây công nghiệp

+ Cây ăn quả

+ Cây hằng năm

+ Cây lâu năm

- Vai trò:

+ Lương thực, thực phẩm

+ Thức ăn cho chăn nuôi

+ Nguyên liệu cho công nghiệp chế biến thực phẩm

+ Xuất khẩu

+ Tạo việc làm

+ Tạo cảnh quan

- Trồng trọt công nghệ cao

- Phương thức trồng trọt

+ Trồng ngoài trời

+ Trồng trong nhà có mái che

- Ngành nghề trồng trọt

+ Nghề chọn tạo giống cây trồng

+ Nghề trồng trọt

+ Nghề bảo vệ thực vật

+ Nghề khuyến nông

- Lên kế hoạch và tính toán chia phí cho việc trồng và chăm sóc cây cải xanh trong những thùng xốp

- Giâm cành:

+ Chọn cành giâm

+ Cắt cành giâm

+ Xử lí cành giâm

+ Cắm cành giâm

+ Chăm sóc cành giâm

- Quy trình trồng trọt

+ Làm đất, bón lót

+ Gieo trồng

+ Chăm sóc (tỉa, dặm cây; làm cỏ, vun xới; tưới, tiêu nước; phòng trừ sâu bệnh hại)

+ Thu hoạch

LÂM NGHIỆP

- Giới thiệu chung về rừng

+Vai trò của rừng

 • Điều hòa không khí

 • Chống xói mòn đất, giữ nước, giảm lũ lụt

 • Tăng độ phì nhiêu cho đất

 • Chắn cát, chắn gió bảo vệ cho vùng đất bên trong

 • Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất và nghiên cứu khoa học

 • Là nơi du lịch sinh thái, thắng cảnh thiên nhiên.

 • Tạo việc làm và thu nhập cho người dân.

+ Các loại rừng

 • Rừng đặc dụng

 • Rừng phòng hộ

 • Rừng sản xuất

- Trồng rừng

+ Các bước làm đất trồng rừng

 • Phát dọn cây, cỏ dại

 • Đào hố

 • Trộn đất màu với phân bón

 • Lắp đất màu đã trộn phân bón vào hố trước

 • Cuốc thêm đất xung quanh, loại bỏ cỏ và lắp đầy hố

+ Trồng cây con có bầu

 • Tạo lỗ trong hố đất

 • Rạch túi bầu

 • Đặt bầu cây vào giữa hố đất

 • Lấp đất và nén lần 1

 • Lấp đất và nén lần 2

 • Vun gốc

+ Trồng cây con rễ trần

 • Tạo lỗ trong hố đất

 • Đặt bầu cây vào giữa hố đất

 • Lấp đất kín gốc cây

 • Nén đất

 • Vun gốc

- Chăm sóc cây rừng

+ Biện pháp

 • Làm hàng rào bảo vệ rừng

 • Xới đất, vun gốc cho cây rừng

 • Bón thúc cho cây rừng

 • Tỉa và trồng dặm

 • Phát quang , làm cỏ

+ Mục đích

- Bảo vệ rừng

+ Mục đích

+ Biện pháp bảo vệ rừng

 • Theo quy định của pháp luật

 • Tổ chức định canh, định cư cho người dân

 • Nghiêm cấm và ngăn chặn hành vi phá rừng

 • Nâng cao nhận thức, năng lực

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy vẽ sơ đồ thể hiện quy trình trong rừng bằng cây con có bầu, cây con rễ trần?

Xem đáp án » 04/05/2022 63

Câu 2:

Em hãy cho biết vai trò của một số loại cây trồng sau (và cây trồng khác mà em biết) theo mẫu ở Bảng 1

Em hãy cho biết vai trò của một số loại cây trồng sau (và cây trồng khác mà em biết) theo mẫu ở Bảng 1 (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 59

Câu 3:

Trồng rừng bằng cây con có bầu không có ưu điểm nào?

a. Cây con có sức để kháng cao

b. Giảm thời gian và số lần chăm sóc.

c. Chi phí vận chuyển cây thấp hơn trồng rừng bằng cây con rễ trần.

d. Tỉ lệ cây sống cao.

Xem đáp án » 04/05/2022 55

Câu 4:

Rừng ngập mặn là nơi sinh sống của ấu trùng tôm và cua biển. Theo em, cần phải làm gì để bảo vệ nguồn giống cua và tôm biển?

Xem đáp án » 04/05/2022 52

Câu 5:

Trình bày khái niệm về rừng sản xuất, rừng phỏng hộ, rừng đặc dụng. Nêu ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 04/05/2022 47

Câu 6:

Mục đích của việc chăm sóc rừng là gì? (có thể chọn nhiều phương án)

a. Hạn chế sự phát triển của cỏ dại và sâu bệnh cho cây rừng

b. Nâng cao năng suất, chất lượng rừng

c. Làm đất tơi xốp, tăng thêm dinh dưỡng.

d. Tạo việc làm cho người dân

e. Giúp cây rừng sinh trưởng và phát triển tốt.

g. Bảo vệ môi trường sinh thái

Xem đáp án » 04/05/2022 44

Câu 7:

Ghép các ý ở cột A với cột B để xác định mục đích của công việc chăm sóc cây rừng.

Ghép các ý ở cột A với cột B để xác định mục đích của công việc chăm sóc cây rừng (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 44

Bình luận


Bình luận