Câu hỏi:

16/07/2022 121

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, chiếu sáng hai khe đồng thời bằng hai bức xạ đơn sắc có bước sóng 410 nm và λ  (390 nm<λ<760 nm). Trên màn quan sát, O là vị trí của vân sáng trung tâm. Nếu λ=λ1,  thì điểm M trên màn là vị trí trùng nhau gần O nhất của hai vân sáng, trong khoảng OM (không kể O và M) có 11 vân sáng của bức xạ có bước sóng 410 nm. Nếu λ=λ2 λ1λ2  thì M vẫn là vị trí trùng nhau gần O nhất của hai vân sáng. Nếu chiếu sáng hai khe đồng thời chỉ bằng hai bức xạ có bước sóng λ1  λ2  thì trong khoảng OM (không kể O và M) có tổng số vân sáng là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là D

Theo đề λ0=410nm:12λ0=mλ112m=λ1λ0=λ1410=>λ1=4920m   mà 

(390 nm <λ1<760 nm)

 => m = 7;8;9;10;11

Lại có:  12λ0=mλ1=nλ2=>λ2=12λ0n=4920n

mà (390 nm <λ2<760 nm) => 6,47 < n < 12,6

Theo đề ta Đáp án đúng là m = 7; n = 11.

Tổng số vân sáng không kể O và M: 7 - 1 + 11 - 1 = 16 vân

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo phương pháp giản đồ Fre-nen, một dao động điều hòa có phương trình x=4cos8πtcm (t tính bằng s) được biểu diễn bằng vectơ quay OM . Tốc độ góc của OM 

Xem đáp án » 15/07/2022 3,039

Câu 2:

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung C=15πmF  mắc nối tiếp với điện trở có R=50Ω. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện i trong đoạn mạch theo thời gian t. Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch theo thời gian t (t tính bằng s) là
Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung  (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/07/2022 2,714

Câu 3:

Một hạt điện tích q = 2.10-6 C chuyển động trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,02 T. Biết hạt chuyển động với tốc độ v = 5.106 m/s, theo phương vuông góc với từ trường. Độ lớn lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt là

Xem đáp án » 15/07/2022 2,091

Câu 4:

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở R. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là

Xem đáp án » 15/07/2022 2,030

Câu 5:

Một nhạc cụ phát ra âm cơ bản hay họa âm thứ nhất có tần số f0 = 440 Hz, nhạc cụ đó cũng đồng thời phát ra một loạt âm có tần số 2f0, 3f0, 4f0 ... gọi là các họa âm thứ hai, thứ ba, thứ tư. Nhạc cụ này có thể phát ra họa âm có tần số nào sau đây?

Xem đáp án » 15/07/2022 1,250

Câu 6:

Chất phóng xạ X có chu kì bán rã T, phân rã biến đổi thành hạt nhân con Y bền. Ban đầu t= 0 có một mẫu chất X nguyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt nhân Y sinh ra và số hạt nhân X còn lại là 0,25. Tại thời điểm t2= t1+141,2s,  tỉ số giữa số hạt nhân Y sinh ra và số hạt nhân X còn lại là 4. Giá trị của T gần nhất với giá trị nào sau đây?

Xem đáp án » 16/07/2022 1,241

Câu 7:

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 80 V và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C=C0  hoặc C=C03  thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị bằng nhau và bằng 80 V. Khi C=C05  thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là

Xem đáp án » 16/07/2022 862

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK