Câu hỏi:

16/07/2022 127

Hình bên mô tả một hệ gồm hai con lắc lo xo nằm ngang, đồng trục cùng được gắn vào giá G. Các lò xo nhẹ k1  k2 , có độ cứng lần lượt là 72 N/m và 27 N/m. Các vật nhỏ có khối lượng lần lượt là 200 g và 75 g. Đưa hai vật đến các vị trí sao cho cả hai lò xo cùng dãn 10 cm rồi thả nhẹ m1 đ m1 dao động điều hòa. Sau khi thả m1  một khoảng thời gian Δt  thì thả nhẹ m2 đ m2 dao động điều hòa. Biết rằng G được gắn với sàn, G không bị trượt trên sàn khi hợp lực của các lực đàn hồi của hai lò xo tác dụng vào G có độ lớn không vượt quá 6,3 N. Lấy g=π2=10 m/s2 . Giá trị lớn nhất của  để G không bao giờ bị trượt trên sàn nhà là
Hình bên mô tả một hệ gồm hai con lắc lo xo nằm ngang, đồng trục cùng được gắn vào giá G (ảnh 1)

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là A

FG=k2x2+k1x1=27.0,1cos6π(tΔt)72.0,1cos6πt2,72+7,222.2,7.7,2cos6πΔt=6,3NΔt=118s

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo phương pháp giản đồ Fre-nen, một dao động điều hòa có phương trình x=4cos8πtcm (t tính bằng s) được biểu diễn bằng vectơ quay OM . Tốc độ góc của OM 

Xem đáp án » 15/07/2022 3,398

Câu 2:

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung C=15πmF  mắc nối tiếp với điện trở có R=50Ω. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện i trong đoạn mạch theo thời gian t. Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch theo thời gian t (t tính bằng s) là
Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung  (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/07/2022 3,114

Câu 3:

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở R. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là

Xem đáp án » 15/07/2022 2,555

Câu 4:

Một hạt điện tích q = 2.10-6 C chuyển động trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,02 T. Biết hạt chuyển động với tốc độ v = 5.106 m/s, theo phương vuông góc với từ trường. Độ lớn lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt là

Xem đáp án » 15/07/2022 2,486

Câu 5:

Chất phóng xạ X có chu kì bán rã T, phân rã biến đổi thành hạt nhân con Y bền. Ban đầu t= 0 có một mẫu chất X nguyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt nhân Y sinh ra và số hạt nhân X còn lại là 0,25. Tại thời điểm t2= t1+141,2s,  tỉ số giữa số hạt nhân Y sinh ra và số hạt nhân X còn lại là 4. Giá trị của T gần nhất với giá trị nào sau đây?

Xem đáp án » 16/07/2022 1,503

Câu 6:

Một nhạc cụ phát ra âm cơ bản hay họa âm thứ nhất có tần số f0 = 440 Hz, nhạc cụ đó cũng đồng thời phát ra một loạt âm có tần số 2f0, 3f0, 4f0 ... gọi là các họa âm thứ hai, thứ ba, thứ tư. Nhạc cụ này có thể phát ra họa âm có tần số nào sau đây?

Xem đáp án » 15/07/2022 1,384

Câu 7:

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 80 V và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C=C0  hoặc C=C03  thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị bằng nhau và bằng 80 V. Khi C=C05  thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là

Xem đáp án » 16/07/2022 924

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK