Câu hỏi:

17/07/2022 101

Một hạt điện tích q=2.106 C chuyển động trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,02 T. Biết hạt chuyển động với tốc độ v=5.106  m/s, theo phương vuông góc với từ trường. Độ lớn lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là C

f=q.v.B.sinα=2.106.5.106.0,02sin900=0,2N

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một con lắc đơn chiều dài l đang dao động điều hòa với biên độ góc α0 (rad). Biên độ dao động của con lắc là

Xem đáp án » 17/07/2022 9,086

Câu 2:

Lỗ trống là hạt tải điện trong môi trường nào sau đây?

Xem đáp án » 17/07/2022 6,134

Câu 3:

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Biết động năng cực đại của con lắc là 80 mJ, lực kéo về cực đại tác dụng lên vật nhỏ của con lắc là 4N. Khi vật qua vị trí có li độ 3 cm thì động năng của con lắc có giá trị là

Xem đáp án » 18/07/2022 4,929

Câu 4:

Chiếu một chùm tia tử ngoại vào một tấm đồng thì các êlectron trên bề mặt tấm đồng bật ra. Đây là hiện tượng

Xem đáp án » 17/07/2022 4,787

Câu 5:

Một điện tích điểm q dương được đặt trong điện trường đều có cường độ điện trường E. Độ lớn lực điện F tác dụng lên điện tích được tính bằng công thức nào sau đây?

Xem đáp án » 17/07/2022 4,654

Câu 6:

Tia nào sau đây có cùng bản chất với tia hồng ngoại?

Xem đáp án » 17/07/2022 4,464

Câu 7:

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lượt là ZLZC. Nếu ZL = ZC thì độ lệch pha φ  giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong đoạn mạch có giá trị nào sau đây?

Xem đáp án » 17/07/2022 4,277

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK