Giải Đề thi THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2022 - Mã đề 203

  • 1527 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc được ứng dụng để

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc được ứng dụng để đo bước sóng ánh sáng đơn sắc.


Câu 2:

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng k đang dao động điều hòa. Đại lượng T=2πmk  được gọi là

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng  và lò xo nhẹ có độ cứng  đang dao động điều hòa. Đại lượng T=2πmk  được gọi là chu kì của con lắc.


Câu 3:

Số nuclôn có trong hạt nhân Li37 

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Số nuclôn có trong hạt nhân Li37 là 7.


Câu 4:

Sóng truyền trên một sợi dây có hai đầu cố định với bước sóng λ . Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài l của dây thỏa mãn công thức nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Sóng truyền trên một sợi dây có hai đầu cố định với bước sóng λ . Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài l của dây thỏa mãn công thức: l=kλ2  với k=1,2,3,


Câu 5:

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

A sai vì sóng điện từ có vectơ cường độ điện trường  và vectơ cảm ứng từ  luôn vuông góc với nhau.

B sai vì sóng điện từ có điện trường và từ trường tại một điểm luôn dao động vuông pha với nhau.

D sai vì sóng điện từ là sóng ngang.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

m

3 tuần trước

minhphuong20202

Bình luận


Bình luận