Câu hỏi:

18/07/2022 82

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở r, tụ điện có điện dung C thay đổi được như hình bên. Khi C=C0  hoặc C=3C0  thì độ lớn độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch AB và điện áp hai đầu đoạn mạch MB là lớn nhất và bằng Δφ  với . Khi C=1,5C0  thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch    (ảnh 1)

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là C

C=C0ZC1=3C=3C0ZC2=1;ZLZL=aKhi a2=(R+r)r thì tanφmax=R2aa = 1: tanφmax=0,75=R2=>R=1,5; ZLZL=1=>ZL=2; a2=(R+r)ra=1;R=1,5r=0,5Khi C = 1,5C0:ZC3=2=ZL  : Cng hưng nên: UR=I.R=U.RR+r=120.1,51,5+0,5=90V

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một con lắc đơn chiều dài l đang dao động điều hòa với biên độ góc α0 (rad). Biên độ dao động của con lắc là

Xem đáp án » 17/07/2022 4,415

Câu 2:

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Biết động năng cực đại của con lắc là 80 mJ, lực kéo về cực đại tác dụng lên vật nhỏ của con lắc là 4N. Khi vật qua vị trí có li độ 3 cm thì động năng của con lắc có giá trị là

Xem đáp án » 18/07/2022 3,156

Câu 3:

Lỗ trống là hạt tải điện trong môi trường nào sau đây?

Xem đáp án » 17/07/2022 2,375

Câu 4:

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở R. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là

Xem đáp án » 17/07/2022 2,198

Câu 5:

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lượt là ZLZC. Nếu ZL = ZC thì độ lệch pha φ  giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong đoạn mạch có giá trị nào sau đây?

Xem đáp án » 17/07/2022 2,104

Câu 6:

Một máy phát điện xoay chiều một pha khi hoạt động tạo ra suất điện động e=602cos100πt  (V). Giá trị hiệu dụng của suất điện động này

Xem đáp án » 17/07/2022 1,809

Câu 7:

Chiếu một chùm tia tử ngoại vào một tấm đồng thì các êlectron trên bề mặt tấm đồng bật ra. Đây là hiện tượng

Xem đáp án » 17/07/2022 1,523

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK