Giải Đề thi THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2022 - Mã đề 204

  • 1540 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Một vật dn đang có dòng điện không đi chạy qua. Trong khoảng thời gian t, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn là q. Cường độ dòng điện I qua vật dẫn được tính bằng công thức nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Cường độ dòng điện I qua vật dẫn được tính bằng công thức I=qt

Câu 2:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân i trên màn là

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Khoảng vân i trên màn là khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp.  


Câu 3:

Một sóng cơ hình sin truyền trong một môi trường. Bước sóng λ  là quãng đường mà sóng truyền được trong

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Bước sóng là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kì.


Câu 5:

Hạt nhân nào sau đây không thể tham gia phản ứng nhiệt hạch?

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

C sai vì hạt nhân tham gia phản ứng nhiệt hạch phải là hạt nhân nhẹ.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

m

3 tuần trước

minhphuong20202

Bình luận


Bình luận