Câu hỏi:

18/07/2022 137

Trong thí nghiệm về giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp đặt tại A và B cách nhau 13cm, dao động cùng pha cùng tần số 20 Hz theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng lan truyền trên mặt chất lỏng với tốc độ 50 cm/s. Ở mặ̣t chất lỏng, MN là hai điểm sao cho ABMN là hình thang cân có đáy MN dài 8 cm và đường cao dài 8 cm. Số điểm cực tiểu giao thoa trên đoạn thẳng AN là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là A

λ=vf=2,5cm

Trong thí nghiệm về giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp đặt tại (ảnh 1)

Bậc giao thoa tại A và N:kA=AB0λ=1302,5=5,2kN=NBNAλ=13,28,42,5=1,92.

Trên AN có các cực tiểu ứng với k = 2,5; 3,5; 4,5.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Biết động năng cực đại của con lắc là 120 mJ, lực kéo về cực đại tác dụng lên vật nhỏ của con lắc là 6 N. Khi vật cách vị trí biên 1cm thì thế năng của con lắc có giá trị là

Xem đáp án » 18/07/2022 2,155

Câu 2:

Một con lắc đơn chiếu dài l đang dao động điều hòa. Gọi α  (rad) là li độ góc của con lắc.

Đại lượng s=lα  được gọi là

Xem đáp án » 18/07/2022 1,577

Câu 3:

Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số góc 106rad/s . Lúc t = 0, điện tích của một bản tụ điện có giá trị cụ̣c đại và bằng 109C . Phương trình điện tích của bản tụ điện này theo thời gian t (t tính bằng s) 

Xem đáp án » 18/07/2022 903

Câu 4:

Theo phương pháp giản đồ Fre-nen, một dao động điều hòa có phương trình x=10cos2πt( cm)  (t tính bằng s) được biểu diễn bằng vectơ quay OM . Tốc độ góc của OM  

Xem đáp án » 18/07/2022 776

Câu 5:

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2 mH và tụ điện có điện dung 5μF. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là 10 mA. Mốc thời gian là lúc cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 10 mA. Tại thời điểm t=π60 ms  thì điện tích của tụ điện là

Xem đáp án » 18/07/2022 640

Câu 6:

Âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz được gọi là

Xem đáp án » 18/07/2022 619

Câu 7:

Một con lắc đơn có chiều dài không đổi đang dao động điều hòa. Nếu ở nơi có gia tốc trọng trường g1=9,68 m/s2 thì chu kì dao động của con lắc là T1 = 2 s. Nếu ở nơi có gia tốc trọng trường g2=9,86 m/s2 thì chu kì dao động của con lắc là T2. Giá trị T2

Xem đáp án » 18/07/2022 375

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK