Giải Đề thi THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2022 - Mã đề 208

  • 2250 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Sóng điện từ lan truyền được trong không khí.


Câu 2:

Xét nguyên tử hidro theo mẫu nguyên tử Bo. Gọi r0 là bán kính Bo. Quỹ đạo dừng M có bán kính là

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

       Tại quỹ đạo dừng M: n = 3

rM=n2.r0=9r0


Câu 3:

Số nuclôn có trong hạt nhân 1532P 

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Số nuclôn có trong hạt nhân 1532P là số nuclon = A = 32


Câu 4:

Một con lắc đơn chiểu dài l đang dao động điều hòa. Gọi α (rad) là li độ góc của con lắc. Đại lượng s=lα được gọi là

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Một con lắc đơn chiểu dài l đang dao động điều hòa. Gọi α (rad) là li độ góc của con lắc. Đại lượng s=lα được gọi là li độ cong của con lắc.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

m

2 tháng trước

minhphuong20202

Bình luận


Bình luận