Câu hỏi:

18/07/2022 156

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở r, tụ điện có điện dung C thay đổi được như hình bên. Khi C=C0  hoặc C=3C0  thì độ lớn độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch AB và điện áp hai đầu đoạn mạch MB là lớn nhất và bằng Δφ  với tanΔφ=0,75. Khi C=1,5C0  thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB có giá trị là 30 V. Giá trị của U gần nhất với giá trị nào sau đây?

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở  (ảnh 1)

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là A

C=C0ZC1=3C=3C0ZC2=1;ZLZL=a

Khi: a2=(R+r)r  thì tanφmax=R2a

a = 1:tanφmax=0,75=R2=>R=1,5 ; ZLZL=1=>ZL=2 ;

a2=(R+r)ra=1;R=1,5r=0,5

Khi C = 1,5C0: ZC3=2=ZL : Cộng hưởng nên:

UMB=I.ZMB=U.rR+r=U.0,51,5+0,5=30VU=120V

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Biết động năng cực đại của con lắc là 120 mJ, lực kéo về cực đại tác dụng lên vật nhỏ của con lắc là 6 N. Khi vật cách vị trí biên 1cm thì thế năng của con lắc có giá trị là

Xem đáp án » 18/07/2022 2,150

Câu 2:

Một con lắc đơn chiếu dài l đang dao động điều hòa. Gọi α  (rad) là li độ góc của con lắc.

Đại lượng s=lα  được gọi là

Xem đáp án » 18/07/2022 1,566

Câu 3:

Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số góc 106rad/s . Lúc t = 0, điện tích của một bản tụ điện có giá trị cụ̣c đại và bằng 109C . Phương trình điện tích của bản tụ điện này theo thời gian t (t tính bằng s) 

Xem đáp án » 18/07/2022 860

Câu 4:

Theo phương pháp giản đồ Fre-nen, một dao động điều hòa có phương trình x=10cos2πt( cm)  (t tính bằng s) được biểu diễn bằng vectơ quay OM . Tốc độ góc của OM  

Xem đáp án » 18/07/2022 764

Câu 5:

Âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz được gọi là

Xem đáp án » 18/07/2022 613

Câu 6:

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2 mH và tụ điện có điện dung 5μF. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là 10 mA. Mốc thời gian là lúc cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 10 mA. Tại thời điểm t=π60 ms  thì điện tích của tụ điện là

Xem đáp án » 18/07/2022 596

Câu 7:

Một con lắc đơn có chiều dài không đổi đang dao động điều hòa. Nếu ở nơi có gia tốc trọng trường g1=9,68 m/s2 thì chu kì dao động của con lắc là T1 = 2 s. Nếu ở nơi có gia tốc trọng trường g2=9,86 m/s2 thì chu kì dao động của con lắc là T2. Giá trị T2

Xem đáp án » 18/07/2022 374

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK