Câu hỏi:

18/07/2022 171

Một sóng cơ hình sin truyền trong một môi trường. Bước sóng λ  là quãng đường mà sóng truyền được trong

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là C

Bước sóng là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kì.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Biết động năng cực đại của con lắc là 120 mJ, lực kéo về cực đại tác dụng lên vật nhỏ của con lắc là 6 N. Khi vật cách vị trí biên 1cm thì thế năng của con lắc có giá trị là

Xem đáp án » 18/07/2022 2,379

Câu 2:

Một con lắc đơn chiếu dài l đang dao động điều hòa. Gọi α  (rad) là li độ góc của con lắc.

Đại lượng s=lα  được gọi là

Xem đáp án » 18/07/2022 2,302

Câu 3:

Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số góc 106rad/s . Lúc t = 0, điện tích của một bản tụ điện có giá trị cụ̣c đại và bằng 109C . Phương trình điện tích của bản tụ điện này theo thời gian t (t tính bằng s) 

Xem đáp án » 18/07/2022 1,660

Câu 4:

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2 mH và tụ điện có điện dung 5μF. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là 10 mA. Mốc thời gian là lúc cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 10 mA. Tại thời điểm t=π60 ms  thì điện tích của tụ điện là

Xem đáp án » 18/07/2022 1,421

Câu 5:

Theo phương pháp giản đồ Fre-nen, một dao động điều hòa có phương trình x=10cos2πt( cm)  (t tính bằng s) được biểu diễn bằng vectơ quay OM . Tốc độ góc của OM  

Xem đáp án » 18/07/2022 1,273

Câu 6:

Âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz được gọi là

Xem đáp án » 18/07/2022 1,038

Câu 7:

Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có cường độ cực đại là l0 . Đại lượng I02  được gọi là

Xem đáp án » 18/07/2022 518

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK