Câu hỏi:

18/07/2022 298

Hình bên mô tả một hệ gồm hai con lắc lò xo nằm ngang, đồng trục cùng được gắn vào giá G. Các lò xo nhẹ k1k2 có độ cứng lần lượt là 32 N/m và 12 N/m. Các vật nhỏ m1m2 có khối lượng lần lượt là 512 g192 g. Đưa hai vật đến các vị trí sao cho cả hai lò xo cùng dãn 15 cm rồi thả nhẹ m1  để m1  dao động điều hòa. Sau khi thả m1  một khoảng thời gian Δt  thì thả nhẹ m2  để m2  dao động điều hòa. Biết rằng G được gắn với sàn, G không bị trượt trên sàn khi hợp lực của các lực đàn hồi của hai lò xo tác dụng vào G có độ lớn không vượt quá 4,2 N. Lấy π2=10.
Giá trị lớn nhất của Δt  để G không bao giờ bị trượt trên sàn là
 
Hình bên mô tả một hệ gồm hai con lắc lò xo nằm ngang, đồng trục cùng được gắn vào giá  G (ảnh 1)
 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là B

FG=k2x2+k1x1=32.0,15cos2,5π(tΔt)12.0,15cos2,5πt4,82+1,822.4,8.1,8cos2,5πΔt=4,2NΔt=215s

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một con lắc đơn chiều dài l đang dao động điều hòa với biên độ góc α0 (rad). Biên độ dao động của con lắc là

Xem đáp án » 17/07/2022 7,942

Câu 2:

Lỗ trống là hạt tải điện trong môi trường nào sau đây?

Xem đáp án » 17/07/2022 5,377

Câu 3:

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Biết động năng cực đại của con lắc là 80 mJ, lực kéo về cực đại tác dụng lên vật nhỏ của con lắc là 4N. Khi vật qua vị trí có li độ 3 cm thì động năng của con lắc có giá trị là

Xem đáp án » 18/07/2022 4,510

Câu 4:

Chiếu một chùm tia tử ngoại vào một tấm đồng thì các êlectron trên bề mặt tấm đồng bật ra. Đây là hiện tượng

Xem đáp án » 17/07/2022 4,283

Câu 5:

Tia nào sau đây có cùng bản chất với tia hồng ngoại?

Xem đáp án » 17/07/2022 3,877

Câu 6:

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lượt là ZLZC. Nếu ZL = ZC thì độ lệch pha φ  giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong đoạn mạch có giá trị nào sau đây?

Xem đáp án » 17/07/2022 3,710

Câu 7:

Một điện tích điểm q dương được đặt trong điện trường đều có cường độ điện trường E. Độ lớn lực điện F tác dụng lên điện tích được tính bằng công thức nào sau đây?

Xem đáp án » 17/07/2022 3,591

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK