Câu hỏi:

18/07/2022 196

Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp đặt tại A và B, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên đoạn thẳng AB quan sát thấy số điểm cực tiểu giao thoa nhiều hơn số điểm cực đại giao thoa. Ở mặt chất lỏng, trên đường tròn đường kính AB, điểm cực đại giao thoa gần A nhất cách A một đoạn 0,9 cm, điểm cực đại giao thoa xa A nhất cách A một đoạn 7,9 cm. Trên đoạn thẳng AB có thể có tối thiểu bao nhiêu điểm cực đại giao thoa?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là B

Gọi C và D là 2 điểm thỏa mãn đề. Do C là điểm xa A nhất và D là điểm gần A nhất nên C và D thuộc hai dãy cực đại cùng bậc và đối xứng với nhau qua trung trực. Tứ giác ABCD là hình thang cân

AC = BD = 7,9 cm

BC = AD = 0,9 cm

AB=BC2+AC2=7,951cm.

Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp đặt tại   (ảnh 1)

Xét tại C là cực đại giao thoa:

CACB=kλλ=CACBk=7k

Xét tại điểm H, thuộc cùng dãy cực đại với C ta có:

HAHB=7HA+HB=AB=7,951HB=0,476cm

Do số cực tiểu giao thoa lớn hơn số cực đại giao thoa nên:

λ4<HB<λ2λ4<0,476<λ20,952<λ<1,9040,952<7k<1,9043,7<k<7,4

Suy ra k = 4, 5, 6, 7

Để có số cực đại giao thoa tối thiểu chọn C thuộc dãy cực tiểu ứng với k = 4.

Số cực đại giao thoa tối thiểu trên AB là: 4.2 + 1 = 9

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một con lắc đơn chiều dài l đang dao động điều hòa với biên độ góc α0 (rad). Biên độ dao động của con lắc là

Xem đáp án » 17/07/2022 4,507

Câu 2:

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Biết động năng cực đại của con lắc là 80 mJ, lực kéo về cực đại tác dụng lên vật nhỏ của con lắc là 4N. Khi vật qua vị trí có li độ 3 cm thì động năng của con lắc có giá trị là

Xem đáp án » 18/07/2022 3,216

Câu 3:

Lỗ trống là hạt tải điện trong môi trường nào sau đây?

Xem đáp án » 17/07/2022 2,516

Câu 4:

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở R. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là

Xem đáp án » 17/07/2022 2,234

Câu 5:

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lượt là ZLZC. Nếu ZL = ZC thì độ lệch pha φ  giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong đoạn mạch có giá trị nào sau đây?

Xem đáp án » 17/07/2022 2,163

Câu 6:

Một máy phát điện xoay chiều một pha khi hoạt động tạo ra suất điện động e=602cos100πt  (V). Giá trị hiệu dụng của suất điện động này

Xem đáp án » 17/07/2022 1,848

Câu 7:

Chiếu một chùm tia tử ngoại vào một tấm đồng thì các êlectron trên bề mặt tấm đồng bật ra. Đây là hiện tượng

Xem đáp án » 17/07/2022 1,673

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK