Câu hỏi:

21/07/2022 102

- Huyết áp là gì? Huyết áp thay đổi phụ thuộc vào những yếu tố nào?

- Giải thích 2 trường hợp ở người:

Trường hợp 1: Khi cơ thể mất máu thì huyết áp giảm.

Trường hợp 2: Ăn mặn thường xuyên trong thời gian dài thì huyết áp tăng.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
- Huyết áp là gì? Huyết áp thay đổi phụ thuộc vào những yếu tố nào? (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào không đúng về vai trò của quá trình thoát hơi nước?

Xem đáp án » 21/07/2022 321

Câu 2:

Liên quan đến hiệu quả trao đổi khí, cho các đặc điểm của bề mặt trao đổi khí như sau:

1. Bề mặt trao đổi khí rộng                       2. Máu không có sắc tố.           

3. Bề mặt mỏng, ẩm ướt                           4. Bề mặt trao đổi dày và khô thoáng.       

5. Bề mặt trao đổi khí có nhiều mao mạch máu

6. Có sự lưu thông khí tạo ra sự chênh lệch nồng độ khí ôxi và cacbônic

Có mấy đặc điểm đúng?

Xem đáp án » 21/07/2022 220

Câu 3:

Ở một con chồn, trung bình mỗi phút tim đập khoảng 100 nhịp. Thời gian để các ngăn tim được dãn nghỉ là:

Xem đáp án » 21/07/2022 211

Câu 4:

- Ở thực vật, thoát hơi nước qua cutin có đặc điểm gì khác với thoát hơi nước qua khí khổng?

- Thoát hơi nước ở mặt trên hay mặt dưới của lá mạnh hơn? Vì sao.

Xem đáp án » 21/07/2022 198

Câu 5:

Nguyên tố nào không liên quan trực tiếp đến hàm lượng diệp lục trong cây?

Xem đáp án » 21/07/2022 181

Câu 6:

Con đường tế bào chất dẫn nước và ion khoáng từ đất vào mạch gỗ của rễ có đặc điểm?

Xem đáp án » 21/07/2022 165

Câu 7:

Manh tràng là 1 bộ phận của ống tiêu hóa. Trong các loài dưới đây, manh tràng rất phát triển ở loài nào?

Xem đáp án » 21/07/2022 149

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK