Câu hỏi:

22/07/2022 130

Vẽ Media VietJack vào Media VietJack chỉ việc em đồng tình, vẽ Media VietJack vào Media VietJack chỉ việc em không đồng tình.

●      Biết các điểm mạnh, điểm yếu của bản thân giúp các em tự tin hơn.

●      Biết các điểm mạnh, điểm yếu của bản thân sẽ giúp em hiểu rõ mình hơn.

●      Biết các điểm mạnh, điểm yếu của bản thân làm em lo lắng, sợ sệt.

●      Biết các điểm mạnh, điểm yếu của bản thân sẽ làm mình không còn cố gắng nữa .

●      Biết các điểm mạnh, điểm yếu của bản thân giúp em tìm được cách phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

-        Em vẽ Media VietJack vào Media VietJack chỉ việc em đồng tình sau:

+ Biết các điểm mạnh, điểm yếu của bản thân giúp các em tự tin hơn.

+ Biết các điểm mạnh, điểm yếu của bản thân sẽ giúp em hiểu rõ mình hơn.

+ Biết các điểm mạnh, điểm yếu của bản thân giúp em tìm được cách phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu.

-         Em vẽ Media VietJack vào Media VietJack chỉ việc em không đồng tình sau:

+ Biết các điểm mạnh, điểm yếu của bản thân làm em lo lắng, sợ sệt.

+ Biết các điểm mạnh, điểm yếu của bản thân sẽ làm mình không còn cố gắng nữa .

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu điểm mạnh, điểm yếu của các bạn trong tranh.

Media VietJack

Xem đáp án » 22/07/2022 283

Câu 2:

Em hãy tự đánh giá điêm mạnh điểm yếu của mình và nhờ sự góp ý của thầy cô, bạn bè và người thân để điền vào bảng sau:

Media VietJack

Xem đáp án » 22/07/2022 267

Câu 3:

Tô màu vào Media VietJacktrước ý kiến em tán thành

Media VietJack

Xem đáp án » 22/07/2022 137

Câu 4:

Em sẽ làm gì để nhận biết được điểm mạnh điểm yếu của bản thân?

Xem đáp án » 22/07/2022 127

Câu 5:

Tô màu vào biểu tượng thể hiện cảm xúc của em sau khi học bài này.Media VietJack  

Xem đáp án » 22/07/2022 125

Câu 6:

Chọn từ ngữ thích hợp để điền vào chỗ trống

Từ gợi ý: Lời khen ngợi, lời nhắc nhở, tự nhận ra, lời góp ý

Media VietJack

Xem đáp án » 22/07/2022 125

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK