Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

-        Em tô màu Media VietJackvào trước ý kiến em tán thành sau:

+ Lời góp ý của những người xung quanh sẽ giúp em biết được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân

+ Nhận rã điểm mạnh điểm yếu của bản thân sẽ giúp em hoàn thiện bản thân

-        Em không tô màu vào Media VietJack trước ý kiến em tán thành sau:

+ Em có nhiều điểm mạnh rồi, không cần cố gắng nữa

+ Nếu em nói cho người khác biết điểm yếu của mình, họ sẽ cười chê.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu điểm mạnh, điểm yếu của các bạn trong tranh.

Media VietJack

Xem đáp án » 22/07/2022 279

Câu 2:

Em hãy tự đánh giá điêm mạnh điểm yếu của mình và nhờ sự góp ý của thầy cô, bạn bè và người thân để điền vào bảng sau:

Media VietJack

Xem đáp án » 22/07/2022 266

Câu 3:

Vẽ Media VietJack vào Media VietJack chỉ việc em đồng tình, vẽ Media VietJack vào Media VietJack chỉ việc em không đồng tình.

●      Biết các điểm mạnh, điểm yếu của bản thân giúp các em tự tin hơn.

●      Biết các điểm mạnh, điểm yếu của bản thân sẽ giúp em hiểu rõ mình hơn.

●      Biết các điểm mạnh, điểm yếu của bản thân làm em lo lắng, sợ sệt.

●      Biết các điểm mạnh, điểm yếu của bản thân sẽ làm mình không còn cố gắng nữa .

●      Biết các điểm mạnh, điểm yếu của bản thân giúp em tìm được cách phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu.

Xem đáp án » 22/07/2022 128

Câu 4:

Tô màu vào biểu tượng thể hiện cảm xúc của em sau khi học bài này.Media VietJack  

Xem đáp án » 22/07/2022 124

Câu 5:

Chọn từ ngữ thích hợp để điền vào chỗ trống

Từ gợi ý: Lời khen ngợi, lời nhắc nhở, tự nhận ra, lời góp ý

Media VietJack

Xem đáp án » 22/07/2022 123

Câu 6:

Em sẽ làm gì để nhận biết được điểm mạnh điểm yếu của bản thân?

Xem đáp án » 22/07/2022 122

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK