Câu hỏi:

22/07/2022 125

Em hãy tô màu vào các bạn thực hiện đúng tư thế nghiêm khi chào cờ

Media VietJack

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Em sẽ tô màu vào 6 bạn đứng đầu các bạn đã thực hiện đúng tư thế nghiêm khi chào cờ vì khi chào cờ cần phải :

+ Bỏ mũ, nón xuống.

+ Sửa lại trang phục cho chỉnh tề.

+ Thực hiện động tác chào theo nghi thức.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

- Nêu tên bài hát và tác giả Quốc ca của Việt Nam:

Bài hát:

Tác giả:

Xem đáp án » 22/07/2022 272

Câu 2:

- Mô tả Quốc kì Việt Nam:

Xem đáp án » 22/07/2022 191

Câu 3:

Nối hình ảnh với thông tin tương ứng để tìm hiểu truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc Việt Nam

Media VietJack

Xem đáp án » 22/07/2022 174

Câu 4:

Em sẽ làm gì thể hiện tình yêu quê hương tổ quốc?

Xem đáp án » 22/07/2022 145

Câu 5:

Nhận xét hành vi, việc làm của các bạn nhỏ trong tranh

Media VietJack

Media VietJack

Xem đáp án » 22/07/2022 137

Câu 6:

Nếu chứng kiến việc làm của Cốm và Bin, em sẽ làm gì?

Xem đáp án » 22/07/2022 133

Câu 7:

Xử lí tình huống

Media VietJack

Xem đáp án » 22/07/2022 131

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK