Câu hỏi:

22/07/2022 138

Nhận xét hành vi, việc làm của các bạn nhỏ trong tranh

Media VietJack

Media VietJack

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nhận xét hành vi của các bạn nhỏ:

Tranh 1: Đúng vì các bạn rất hiếu học và lễ phép.

Tranh 2: Sai vì một bạn rất thích thú, mong muốn được tìm hiểu lịch sừ dân tộc, bạn còn lại tỏ ra thờ ơ, không quan tâm.

Tranh 3: Đúng vì bạn nữ rất ham học hỏi, thích tìm hiểu những câu chuyện lịch sử.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

- Nêu tên bài hát và tác giả Quốc ca của Việt Nam:

Bài hát:

Tác giả:

Xem đáp án » 22/07/2022 272

Câu 2:

- Mô tả Quốc kì Việt Nam:

Xem đáp án » 22/07/2022 192

Câu 3:

Nối hình ảnh với thông tin tương ứng để tìm hiểu truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc Việt Nam

Media VietJack

Xem đáp án » 22/07/2022 174

Câu 4:

Em sẽ làm gì thể hiện tình yêu quê hương tổ quốc?

Xem đáp án » 22/07/2022 146

Câu 5:

Nếu chứng kiến việc làm của Cốm và Bin, em sẽ làm gì?

Xem đáp án » 22/07/2022 133

Câu 6:

Xử lí tình huống

Media VietJack

Xem đáp án » 22/07/2022 131

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK